บ้านและสวน | วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 | EP.5

ช่วงบ้าน l NICHE HOUSE

  • เจ้าของ I คุณเอ้ – คุณปอ
  • ออกแบบ | Alkhemist Architects
  • ก่อสร้าง | Nichada Thani
  • ก่อสร้างตกแต่งภายใน | Boonyasub Material Construction
  • ออกแบบแสง | Lumen Plus Lighting

ช่วงสวน I Pocket Forest

  • เจ้าของ l คุณนพ ภูมิไธสง
  • ออกแบบ l บริษัท บ้านธรรมสวน จำกัด

ช่วงมุมใหม่ l BANGKOK DESIGN WEEK 2024