บ้านและสวน | วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 | EP.15

ช่วงบ้าน “บ้านห้อยขา” เจ้าของ : คุณอั๋น – คุณทิพ บุนนาค ออกแบบ : คุณจูน เซคิโน Jun Sekino A+D ออกแบบสวน : Kaizentopia ช่วงสวน “สวนญี่ปุ่นสร้างได้” ออกแบบ : คุณศักดิ์ – คุณลีลาวดี เรืองพร้อม บริษัท สวนลีลา จำกัด ช่วงมุมใหม่ “INFINITY WELLBEING” เจ้าของ : คุณเบ็นจี้ อธิวัฒน์ เพียร์ซ ออกแบบ : Space Popular

บ้านและสวน | วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 | EP.14

ช่วงบ้าน “คลาสสิก มินิมอล” เจ้าของ คุณอนุศักดิ์ อนุตรโพธิ์แก้ว ออกแบบ คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ WARchitect ช่วงสวน “ให้สวนเป็นสื่อกลาง” เจ้าของ คุณพนธ์นภัทร พยุหวรกุลชัย ออกแบบ คุณธวัชชัย ศักดิกุล บริษัท กิ่ง ก้าน ใบ จำกัด ช่วงมุมใหม่ “BONSAI HOTEL” เจ้าของ คุณธรบงกช วงศ์วโรทัย ออกแบบ คุณกศินทร์ ศรศรี บริษัท Volume Matrix Studio

บ้านและสวน | วันที่ 24 เมษายน 2565 | EP.13

ช่วงบ้าน “ถ้ามีบ้านแบบนี้อีก” เจ้าของ : ครอบครัวส่งเสริมสวัสดิ ออกแบบ : คุณอยุทธ์ มหาโสม A A D design ช่วงสวน “คน สวน สัตว์เลี้ยง” เจ้าของ : คุณวิชุดา เลิศปัญญา ออกแบบ : คุณเบญจมาศ ถือมาลา บริษัท กิ่ง ก้าน ใบ จำกัด

บ้านและสวน | วันที่ 17 เมษายน 2565 | EP.12

ช่วงบ้าน “ถ้ำนักเขียน” เจ้าของ : คุณพิวัฒน์ วงบุญ ออกแบบ : คุณสาริน นิลสนธิ บริษัท D KWA Design Studio ช่วงสวน “American Country Gardan” เจ้าของ : คุณกำพล นาคเกิด ออกแบบ : คุณกนกวรรณ ณ พัทลุง , คุณอัศนัย แก่นจันทร์ ร่มรื่นแลนด์สเคป

บ้านและสวน | วันที่ 3 เมษายน 2565 | EP.10

ช่วงบ้าน “White House” เจ้าของ : คุณพีโรรส เปลี่ยนเชาว์ – คุณพุดตาน มิตรานันท์ ออกแบบ : คุณศตวัชร ขัตลิวงศ์ บริษัท blankstudio ช่วงสวน “ป่าหลังบ้าน” เจ้าของ : คุณวิรัช วัชรการุณย์ ออกแบบ : คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree landscape ช่วงมุมใหม่ “Mori Natural Farm” เจ้าของและออกแบบ : คุณสิทธิโชค – คุณสรัญภร พงศ์พฤกษา

บ้านและสวน | วันที่ 27 มีนาคม 2565 | EP.9

ช่วงบ้าน “Wolf House” เจ้าของ : คุณกรัณย์พล นิธิธวัชพงศ์ ออกแบบ : คุณสมศักดิ์ ศรีคงแก้ว บริษัท TISSUS Design Studio ช่วงสวน “IMAGINE FOREST” เจ้าของ : คุณนิตยา เลิศมัลลิกาพร ออกแบบ : คุณบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ – คุณนิพนธ์ คีรีกิจไพศาล Changthong Landscape ระบบน้ำ : คุณสุทธิพงค์ ภิญโญ น้ำปิงแลนด์สเคป ช่วงสวน “MARS.cnx” เจ้าของ : คุณรักพงศ์ จันทรมังกร ออกแบบ : S.O.S Architects

บ้านและสวน | วันที่ 20 มีนาคม 2565 | EP.8

ช่วงบ้าน “ARTISAN HOUSE” เจ้าของ : ครอบครัวคุณุรัตน์ ออกแบบ : คุณภูริทัต คุณุรัตน์ บริษัท Proud Design ช่วงสวน “กุหลาบ(ของ)ไฉไล” เจ้าของและออกแบบ : คุณไฉไล โกมารกุล ณ นคร ช่วงมุมใหม่ “โท bed & café” เจ้าของ : คุณธนภูมิ เดชพุทธวัจน์ ออกแบบ : คุณฐาปกร มณีรัตน์

บ้านและสวน | วันที่ 13 มีนาคม 2565 | EP.7

ช่วงบ้าน “บ้านบน(เชียง)ดาว” เจ้าของ : คุณเกษม ชวนกุล ออกแบบ : คุณสาริน นิลสนธิ บริษัท D KWA Design Studio ช่วงสวน “อยู่ในสวนเวลาดี” เจ้าของ : คุณอลงกรณ์ ผาทอง ออกแบบ : คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree landscape ช่วงสวน “Wood & Mountain Cabin” เจ้าของ : คุณวชิร ทองหล่อ ออกแบบ : Sher Maker

บ้านและสวน | วันที่ 6 มีนาคม 2565 | EP.6

ช่วงบ้าน “บ้านไอซ์ซึ” เจ้าของ : คุณณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ ออกแบบ : Junsekino Arechitect and Design ช่วงสวน “สวนอยู่สบาย” เจ้าของ : คุณพรรณทิพย์ ธารนิทัศน์ ออกแบบ : ร่มรื่นแลนด์สเคป

บ้านและสวน | วันที่ 30 มกราคม 2565 | EP.5

ช่วงบ้าน “Terrazzo House” เจ้าของ : ครอบครัวสังข์อุบล ออกแบบ : บริษัท EKAR Architects วิศวกรรมโครงสร้าง : คุณคทาวุธ ไชยแสน, คุณธีรวัฒน์ กงจักร รับเหมาก่อสร้าง : คุณเวก เหม็นเณร ช่วงสวน “Forestpresso” เจ้าของ : คุณเทวัช – คุณเทวัญ เปรมจิตต์ ออกแบบ : อยู่กับดินทร์ ออกแบบและจัดสวน

บ้านและสวน | วันที่ 23 มกราคม 2565 | EP.4

ช่วงบ้าน “บ้านอิ่มอุ่น” เจ้าของ : คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ออกแบบ : บริษัท common space. Architect ช่วงสวน “สุขนั้นเรียบง่าย” เจ้าของ : คุณสุริยนต์ นนทารักษ์ – คุณอังคณา เนาว์อยู่คุ้ม ออกแบบ : คุณภูริวัจน์ วรากิติยาวิโรจกุล Wabisabi Spirit ช่วงมุมใหม่ “BRANDNEW FIELD GOOD” เจ้าของและออกแบบ : คุณเปรมณัช สุวรรรณานนท์ – คุณนภัสสร ภูธรใจ

บ้านและสวน | วันที่ 16 มกราคม 2565 | EP.3

ช่วงบ้าน “บ้านลมดี” ออกแบบ : คุณภานุพล ศีลแดนจันทร์ บริษัท PAA ช่วงสวน “สวนสบายใจ” เจ้าของ : คุณสุชาต ออกแบบ : คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree Landscape ช่วงมุมใหม่ “HEY! Coffee Watcharapol” เจ้าของ : คุณอภินัย วรรณไพโรจน์ ออกแบบ : คุณจุลสมโณ พงษ์เสถียร – คุณอดิวิศว์ วิทยา FLAT12x

บ้านและสวน | วันที่ 9 มกราคม 2565 | EP.2

ช่วงบ้าน บ้านวารี เจ้าของ : คุณธนิตา วิวัฒนานุสรณ์ ออกแบบ : คุณภานุพล ศีลแดนจันทร์ – คุณธนบดี มณีเวชช บริษัท PAA ช่วงสวน เธอน่าจะชอบ เจ้าของ : คุณพิไลพรรณ ชวาลรัตน์ ออกแบบ : คุณอัศนัย แก่นจันทร์ ร่มรื่นแลนด์สเคป ช่วงมุมใหม่ บ้านแม่น้ำ..ที่สังขละ เจ้าของ : คุณเรืองกิตติ์ รักกาญจนันท์ – คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ออกแบบ : คุณพิศิษฐ์ ทองดา บริษัท SMO design studio

บ้านและสวน | EP.6

“บ้าน ขาว ดำ” เจ้าของ คุณสุเมธ ออศิริวิกรณ์ ออกแบบ คุณปวัน ฤทธิพงศ์ บริษัท RAD Design Studios “ใจข้างบ้าน” ออกแบบ คุณศักดิ์ – คุณ ลีลาวดี เรืองพร้อม บริษัท สวนลีลา จำกัด ช่วงมุมใหม่ “BOONMA CAFÉ” ออกแบบ SHER MAKER ช่วงสรรหา “BAUEN by SCG” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.5

“บ้าน บ้าน” เจ้าของ คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล บริษัท Spacetime Architects ตกแต่งภายใน คุณรังสรรค์ นราธัศจรรย์ บริษัท NIIQ “สวนรวมความชอบ” เจ้าของ คุณชนากานต์ – คุณชวิน พิทัก์ธีระธรรม ออกแบบ คุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์ บริษัท Pergolar จำกัด ช่วงมุมใหม่ “ป่าก์ คาเฟ่” เจ้าของและออกแบบ คุณเอกอนันต์ จันทร์เอี่ยม HEADMAN architect ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.4

“ปิด เพื่อ เปิด” เจ้าของ Gems Heritage Co., Ltd. ออกแบบ บริษัท Archive Studio วิศวกร คุณวชิรกรณ์ เสนาวัง ผู้รับเหมา Thinnakrit House Co., Ltd. ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน คุณธนกฤต ศรีหุ้น “นิทาน Café” เจ้าของ คุณปรัชญา – คุณศิวาพร สิงห์โต ออกแบบ คุณศุภกิจ มีลาภ Sukyen Garden ช่วงมุมใหม่ “STEEL CITY” ช่วงสรรหา “BEGER” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV