บ้านและสวน | วันที่ 21 มกราคม 2567 | EP.3

ช่วงบ้าน I Slipway

  • เจ้าของ I คุณพิชชา ปานเลิศ
  • ออกแบบ | บริษัท thingsmatter จำกัด
  • วิศวกร | คุณสุเมธ อัสววิมล
  • รับเหมาก่อสร้าง | BTT Construction Team

ช่วงสวน I ป่าชนบทริมทะเลสาบ

  • เจ้าของ l คุณปริญ นวสนธิไกร
  • ออกแบบ l Plearn Bai Landscape.

ช่วงมุมใหม่ l s y d n y

  • เจ้าของ l คุณรณรงค์ ชมภูพันธ์ – คุณสุภาพร ชนประชา
  • ออกแบบ l คุณรณรงค์ ชมภูพันธ์