ก่อร่างอาคารสะท้อนวิถีชีวิตกรุงเก่าด้วยบล็อกแก้วและโครงไม้ 

วันนี้เราได้มีโอกาสได้พูดคุยถึงแนวคิดของการผสมผสานการใช้งานวัสดุอุตสาหกรรมอย่าง “บล็อกแก้ว” ร่วมกับวัสดุธรรมชาติอย่าง “ไม้” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกแห่ง Bangkok Project Studio

THE ARTISANS AYUTTHAYA กับพันธกิจสืบทอดสูตรอาหารหากินยากให้คงอยู่

เยี่ยมสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน ผู้คน ช่างฝีมือ และอาหาร ‘The Artisans Ayutthaya’ ตึกครึ่งไม้ครึ่งบล็อกแก้วริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สร้างขึ้นมาเพื่อพันธกิจสืบทอดสูตรอาหารหากินยากให้คงอยู่ ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อสำรับอาหารพื้นบ้านฝีมือป้า-ยายชาวบ้านรุน ให้ทุกคนได้ลิ้มลอง