TAINAN SPRING แปลงโฉมห้างสรรพสินค้าเก่าเป็นลานน้ำพุคนเมือง

TAINAN SPRING โปรเจ็กต์ปรับโฉมห้างสรรพสินค้าที่เคยอยู่คู่เมืองไถหนานมาแต่อดีตให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเมือง ด้วยการรื้ออาคารเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นลานน้ำพุพร้อมพื้นที่สีเขียว

SEOULLO7017 ทางเดินลอยฟ้าแห่งโลกตะวันออก

ออกแบบพื้นที่สาธารณะด้วยการชุบชีวิตพื้นที่ทางด่วนให้กลายเป็นพื้นที่ทางเท้า และ สวนลอยฟ้าแห่งใหม่ของชาวโซล “ Seoullo7017 ”