SEOULLO7017 ทางเดินลอยฟ้าแห่งโลกตะวันออก

Seoullo7017 – Seoul Station 7017 Project

เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับงานออกแบบที่เกิดขึ้นใหม่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้อย่างกรุงโซล ซึ่งเป็นผลงานที่ชนะเลิศจากการประกวดแบบโครงการ Seoul Station 7017 Project โครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่สาธารณะด้วยการชุบชีวิตพื้นที่ทางด่วนโซลให้กลายเป็นพื้นที่ทางเท้าของคนกรุง “ Seoullo7017 ” ซึ่งจัดขึ้นโดยทางการเกาหลีใต้

ทางด่วนใจกลางกรุงโซลแห่งนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1970 ซึ่งในสมัยนั้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเจริญของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อบอวลไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพราะอยู่ในย่านของสถานที่สำคัญอย่างนัมแดมุน (ประตูเมืองในทางทิศใต้) กำแพงกรุงโซล และพื้นที่เก่าแก่อย่างตลาดนัมแดมุน

หลังจากที่ทางการเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจที่จะไม่ทุบทางด่วนนี้ทิ้งแต่เลือกที่จะเก็บไว้เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้กับคนเมือง ทั้งยังหวังให้ที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งเอื้อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จากพื้นที่โดยรอบ ที่สำคัญคือเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่สวนสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

สำหรับผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้คือ MVRDV สตูดิโอออกแบบจากเนเธอแลนด์ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากHigh Line แห่งมหานครนิวยอร์กโดยแนวคิดของ MVRDV คือต้องการเปลี่ยนโครงสร้างทางยกระดับเดิมที่มีอยู่ให้กลายเป็นตัวแทนพื้นที่สีเขียวของโซล โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทีมภูมิสถาปัตยกรรม ทีม NGO ในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อร่วมกันสร้างความหลากหลายของพืชพรรณให้เกิดขึ้นได้จริงในเมือง ด้วยการสร้างสะพานกับบันไดเพื่อเชื่อมต่อการเข้าถึงไปยังโรงแรม ร้านค้า และสวนบริเวณที่ทางด่วนนี้พาดผ่าน

เส้นทางสวนลอยฟ้าแห่งนี้มีความยาว 983 เมตรกลายเป็นสวนสาธารณะแนวยาวสีเขียวที่อุดมไปด้วยพืชพรรณอย่างไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้ดอกกว่า 24,000 ต้น พันธุ์พื้นถิ่นกว่า 200 สายพันธุ์ ปลูกในกระถางคอนกรีตมากกว่า 645 กระถาง โดยมีแผนการที่จะปลูกต้นไม้ที่นี่ให้เจริญเติบโตเพื่อย้ายไปปลูกในเมืองอื่นๆต่อไป

ในตอนกลางคืนสวนลอยฟ้าแห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนและท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวโซล เพราะเมื่อฟ้ามืดกระถางคอนกรีตซึ่งถูกออกแบบให้ติดตั้งแสงไฟสีฟ้าไว้รอบๆ จะช่วยสร้างบรรยากาศน่าตื่นตาตื่นใจ เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้งและงานรื่นเริง

 

Competition: Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries with Wenchian Shi, Kyosuk Lee, Kai Wang, Ángel Sánchez Navarro, Jaewoo Lee, Antonio Luca Coco, MatteoArtico and Jaime DomínguezBalgoma

Partners: 
Landscape architect: Ben Kuipers, Delft, Netherlands
Local architect: DMP, Seoul, Korea
Structure: Saman Engineering, Seoul, Korea
Local landscape designer: KECC, Seoul, Korea
Sustainability: EAN, Seoul, Korea
Architectural structure: Cross, Seoul, Korea
Industrial designers: Studio Makkink&Bey, Amsterdam, Netherlands
MEP: Samsin, Seoul, Korea
Traffic engineers: Song Hyun R&D, Seoul, Korea
Lighting design: Viabizzuno, Milan, Italy and NanamAld, Seoul Korea
App design: nhtv, Breda, Netherlands
Cost engineers: Myong Gun, Seoul, Korea

Design Development:
Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries with Wenchian Shi, Kyosuk Lee, Mafalda Rangel, Daehee Suk, DaanZandbergen, Kai Wang, Sen Yang and Dong Min Lee
Landscape design: Ben Kuipers landscape architect, MVRDV
Local architect: DMP, Seoul, Korea
Structure: Saman Engineering, Seoul, Korea
Local landscape Designer: KECC, Seoul, Korea
Lighting design :Rogier van der Heide, MVRDV and NanamAld, Seoul Korea

Construction:
Team: Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries with Wenchian Shi, Kyosuk Lee, Mafalda Rangel, Dong Min Lee
Landscape design: Ben Kuipers Landscape architect

 


เรื่อง : woofverine
ภาพ : kojects.com , www.dezeen.com , www.designboom.com , english.seoul.go.kr