MOUNTAIN HOUSE IN MIST บ้านจีนโบราณ ที่กลายมาเป็นห้องสมุดของชุมชน

บ้านจีนโบราณ ที่กลายมาเป็น ห้องสมุดชุมชน กับการเปลี่ยนพื้นที่ว่างใกล้จัตุรัสของหมู่บ้านในเมืองจินหัว ประเทศจีน ให้กลายเป็นอาคารสไตล์จีน

MICROLIBRARY WARAK KAYU อาคารห้องสมุดสาธารณะประหยัดพลังงานแห่งเมืองเซมารัง

Microlibrary Warak Kayu อาคารห้องสมุดประหยัดพลังงาน กันแดดและฝนได้ดี มีมุมอ่านหนังสือที่สร้างสภาวะน่าสบายโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ ผลงานการออกแบบจาก SHAU Indonesia

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ห้องสมุดแห่งอนาคตของผู้เรียนออกแบบ

คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ แห่ง Department of Architecture ปรับปรุงห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้งบประมาณบริจาคของคุณเสริมสิน สมะลาภา บนพื้นฐานคำถามว่าห้องสมุดในยุคนี้ที่ใช้งานไปได้ถึงอนาคตควรเป็นอย่างไร โดยเฉพาะห้องสมุดของผู้เรียนด้านการออกแบบ

HSBC CHILDREN’S LIBRARY อีกหนึ่งห้องสมุดกรุงเทพ ดีไซน์เป็นมิตรสำหรับเด็ก ๆ

อีกหนึ่ง ห้องสมุดกรุงเทพ ที่สร้างสรรค์โดยธนาคาร HSBC ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนกลางสวนลุมพินี

PARVENTA LIBRARY อาคารห้องสมุดกึ่งคอมมูนิตีแห่งหอสมุดเมือง Ventspils ที่โดดเด่นด้วยแผ่นทองแดงสีสนิม

Ventspils Library เป็นศูนย์วัฒนธรรมและค้นคว้าองค์ความรู้หลากหลายแขนงประจำเมือง Ventspils ประเทศลัตเวีย หนึ่งในอาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ NORDIC COPPER ถูกพัฒนาขึ้นโดย Aurubis Finland Oy หนึ่งในบริษัทในกลุ่ม Aurubis

THE READING ROOM / @LIBRARY ห้องสมุดหลังใหม่แห่งลานดิน คอมมูนิตี้สเปซ เชียงใหม่

The reading room / @library นับเป็นห้องสมุดหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จถัดจากอาคารในลักษณะคล้ายกันนี้บนพื้นที่ของ ลานดิน คอมมูนิตี้สเปซ (Lan Din Community Space) ที่เปิดบริการมาสักระยะใหญ่แล้วในช่วงก่อนหน้านี้  

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเก่า เป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตคนเมือง

ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตคนเมือง กระท่อมแห่งความรู้ ของคนที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องพื้นที่สีเขียว

BOT LEARNING CENTER ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย บทบาทใหม่ของอดีตโรงพิมพ์ธนบัตร บางขุนพรหม