NORDIC COPPER

PARVENTA LIBRARY อาคารห้องสมุดกึ่งคอมมูนิตีแห่งหอสมุดเมือง Ventspils ที่โดดเด่นด้วยแผ่นทองแดงสีสนิม

NORDIC COPPER
NORDIC COPPER

Parventa Library หนึ่งในกลุ่มอาคารแห่งหอสมุดเมือง Ventspils Library ในประเทศลัตเวีย ที่โดดเด่นด้วยแผ่นทองแดงสีสนิม ซึ่งถูกนำมาติดตั้งเป็นฟาซาดภายนอกอาคาร

Ventspils Library เป็นศูนย์วัฒนธรรมและค้นคว้าองค์ความรู้หลากหลายแขนงประจำเมือง Ventspils ประเทศลัตเวีย มีพื้นที่ใช้สอยหลัก จำนวน 5 ยูนิต ประกอบด้วย

  •  Main Library ห้องสมุดหลักที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
  • Children’s and Youth Centre ห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีทั้งหนังสือ นิทาน และพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ
  • ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาแห่ง Ventspils University College ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมาใช้พื้นที่สำหรับค้นคว้าข้อมูลได้อย่างอิสระ
  • Galinciems Library ห้องสมุดสาธารณะสำหรับครอบครัว
  • Parventa Library ห้องสมุดกึ่งคอมมูนิตี ที่มีพื้นที่รองรับสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างนิทรรศการ คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมทางการศึกษา เป็นต้น

NORDIC COPPER

หนึ่งในความโดดเด่นของหอสมุดเมืองแห่งนี้อยู่ที่การออกแบบฟาซาดอาคารภายนอกของ Parventa Library ด้วยแผ่นทองแดงสีสนิม ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม รุ่น NORDIC STANDARD MILL FINISH COPPER หรือ Nordic Standard จาก Aurubis Group ผลิตภัณฑ์ทองแดงพื้นฐานที่ไม่ใช้การเร่งหรือเพิ่มเติมสารเคมีใดๆ ในการเคลือบผิว จึงให้สีสันของทองแดงที่บริสุทธิ์ และสะท้อนเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ

NORDIC COPPER

ผลิตภัณฑ์ .NORDIC COPPER ถูกพัฒนาขึ้นโดย Aurubis Finland Oy หนึ่งในบริษัทในกลุ่ม Aurubis จากในโรงงาน เพื่อพัฒนาให้ขั้นตอนต่างๆ ของการเกิดออกซิเดชันบนแผ่นทองแดง และทองแดงผสม ให้เคลือบผิวได้ทันที อันเกิดจากการทำปฏิกริยาทางเคมีของทองแดง โดยไม่ใช้การเร่งหรือเพิ่มเติมสารเคมีใด ๆ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ NORDIC COPPER ที่ใช้สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม ได้ใช้ฟอสฟอรัสออกไซด์ทองแดง ที่กำหนด Cu-DHP และสอดคล้องกับ EN 1172: 2011 ซึ่งเป็นโลหะผสมทองแดงและทองแดงในลักษณะแผ่นและแถบสำหรับอาคาร ซึ่งวัสดุที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมชาตินี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะและประโยชน์ที่ไม่เหมือนใคร โดยพื้นผิวของทองแดงจะมาพร้อมแผ่นฟิลม์พลาสติกป้องกันการครูดผิวหน้าแผ่นเสมอ

NORDIC COPPER

ปัจจุบัน SKY PRODUCT ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ .NORDIC COPPER จาก Aurubis Group ผู้ผลิตทองแดงบริสุทธิ์คุณภาพสูงจากวัสดุเข้มข้นของทองแดงผสานกับวัสดุรีไซเคิล และผ่านขั้นตอนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางเป็นรูปทรงต่าง ๆ ทั้งแบบแท่ง, แบบลวดพิเศษ, แบบผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ และแบบแถบที่ทำจากทองแดงและทองแดงผสม แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

NORDIC COPPER

ออกแบบ : India Architect
ภาพและที่มา : https://finland.aurubis.com/architectural/references/ventspils-library/
https://www.ventspils.lv/eng/about_ventspils/culture/ventspils_library/
ข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ : www.skyproduct.co.th


เรียบเรียง : ND