PARVENTA LIBRARY อาคารห้องสมุดกึ่งคอมมูนิตีแห่งหอสมุดเมือง Ventspils ที่โดดเด่นด้วยแผ่นทองแดงสีสนิม

Ventspils Library เป็นศูนย์วัฒนธรรมและค้นคว้าองค์ความรู้หลากหลายแขนงประจำเมือง Ventspils ประเทศลัตเวีย หนึ่งในอาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ NORDIC COPPER ถูกพัฒนาขึ้นโดย Aurubis Finland Oy หนึ่งในบริษัทในกลุ่ม Aurubis

ทองแดง วัสดุที่มีชีวิตเหนือกาลเวลาในงานตกแต่งสถาปัตยกรรม

ไอเดียการตกแต่งอาคารด้วยวัสดุ ทองแดง NORDIC COPPER ผ่านการยกตัวอย่างอาคารชั้นนำในยุโรปให้ได้ชมกัน เพื่อเป็นไอเดียในการนำวัสดุนี้มาปรับใช้กับบ้านหรืออาคารของคุณได้อย่างตรงใจ