แหนเป็ดเล็ก

Common Duckweed, Duckweed, Lesser Duckweed ชื่อวิทยาศาสตร์: Lemna perpusilla Torr. วงศ์: Lemnaceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำขนาดเล็ก ใบ: ใบรูปรี เป็นเกล็ดเล็กประมาณ 0.2 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมัน เชื่อมติดกันเป็นกระจุก 2 – 3 ใบ ใต้ใบมีรากฝอยเล็กติดอยู่ ดอก: มักมองไม่เห็นเพราะมีขนาดเล็กมาก แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แตกหน่อ หรือแยกกลุ่มใบไปปลูก การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืชน้ำที่ใช้เป็นอาหารของเป็ด ห่าน และปลา นอกจากนี้ยังมีแหนเป็ดใหญ่ Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid มีชื่อสามัญว่า Great Duckweed, Large Duckweed หรือ Water Flaxseed เจริญคล้ายแหนเป็ดเล็ก แต่ใบใหญ่กว่า ขนาด 0.8 เซนติเมตร ไม่ควรให้แหนเจริญจนแน่นผิวน้ำ […]

ฝิ่นน้ำ

ป็อปปี้น้ำ/วอเตอร์ป็อปปี้/Water Poppy ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau วงศ์: Alismataceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ลำต้น: มีรากยึดเกาะกับดินใต้น้ำ ลำต้นเล็กเป็นสายยาว ใบ: ใบค่อนข้างกลมแกมรูปไข่ โคนใบเว้า ลอยแตะผิวน้ำ แตกใบรอบข้อ ใบหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก: ดอกเดี่ยว บานเป็นรูปถ้วย ขนาด 4 – 5 เซนติเมตร ชูสูงขึ้นเหนือน้ำ กลีบดอกบาง สีเหลืองเข้มหรืออ่อน มี 3 กลีบ กลางดอกมีแต้มสีน้ำตาลเข้ม ดอกเล็กคล้ายดอกบัวขนาดจิ๋ว ออกดอกตลอดปี แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกในอ่างร่วมกับไม้น้ำชนิดอื่น เพราะดูแลรักษาง่าย

บัวฮาวาย

ตับเต่านา/Frogbit ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrocharis morsus-ranae L. วงศ์: Hydrocharitaceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ลำต้น: มีไหลทอดเลื้อยและรากยึดเกาะกับดินใต้น้ำ ใบ: รูปหัวใจเล็ก ขนาด 5 เซนติเมตร ชูขึ้นเหนือน้ำ สีเขียวเป็นมัน ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีอ่อนกว่า กลางใบพองออกคล้ายฟองน้ำ เพื่อพยุงต้นให้ลอยน้ำได้ ดอก: แยกเพศ ออกเป็นช่อ 1 – 4 ดอก ชูขึ้นเหนือน้ำ บานเป็นรูปถ้วย ขนาด 2 เซนติเมตร กลีบดอกกลม 3 กลีบ สีขาว โคนกลีบมีแต้มสีเหลือง มีเกสรสีเหลืองเป็นกระจุก ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ดิน: ดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง น้ำ: เจริญได้ดีในน้ำลึกและตื้น แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำลำต้นหรือไหล การใช้งานและอื่นๆ:ต้นอ่อนกินเป็นผักได้ นิยมปลูกเป็นไม้น้ำในภาชนะขนาดเล็ก ถ้าน้ำตื้นรากจะหยั่งลงดิน

จอกหูหนู

Floating Moss ชื่อวิทยาศาสตร์: Salvinia cucullata Roxb. ex Bory วงศ์: Salviniaceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ พวกเฟินล้มลุก ลำต้น: มีลำต้นเล็ก ๆ ทอดเลื้อยตามผิวน้ำ ใบ: ใบขนาดเล็กออกตามข้อที่ลำต้น สีเขียว ห่อขึ้นดูคล้ายหูหนู เรียงสลับกันสองด้านเป็นกระจุก ตามผิวใบมีขนนุ่มปกคลุมหนาแน่น ทำให้น้ำไม่เกาะบนใบ ใต้กลุ่มใบมีรากสีน้ำตาลจำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สร้างสปอร์ แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกไหล การใช้งานและอื่นๆ: จอกหูหนูเป็นวัชพืชที่ไม่ร้ายแรงเท่าผักตบชวา เพราะมีแมลงเล็กๆ คอยกัดกินใบ จึงนิยมปลูกเป็นไม้น้ำในตู้ปลา หากปลูกในที่ร่มใบจะบางเล็กและไม่เป็นกลุ่มแน่น

จอก

กากอก/ผักกอก/Shell Flower/Water Lettuce ชื่อวิทยาศาสตร์: Pistia stratiotes L. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Pistia ลำต้น: มีรากฝอยละเอียดเล็ก ๆ อยู่ใต้น้ำ ใบ: ใบมีหลายแบบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม มีทั้งกลม รี หรือแผ่กว้าง มีรอยหยักย่นมาก ใบซ้อนเป็นวงรอบ ขอบใบหยักเว้าเล็กน้อย เปราะหักง่าย ผิวใบด้านบนมีขนนุ่มทำให้น้ำไม่เกาะใบ ดอก: ดอกเล็กเพียง 0.8 เซนติเมตร ออกที่ซอกใบ ปลีดอกและจานรองดอกสีเขียวอ่อนอมเหลือง ออกดอกตลอดปี แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: ถ้าปลูกในที่มีแสงแดดเต็มวันใบจะมีสีเขียวปนเหลือง กอใหญ่ จอกเป็นวัชพืชน้ำที่สำคัญ ใช้เป็นอาหารสัตว์อย่างหมู เป็ด ปลา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในอ่างขนาดเล็กร่วมกับไม้น้ำชนิดอื่น ในอินเดียใช้เป็นยาสมุนไพรฆ่าเชื้อแก้โรคบิด โรคหืด และใช้เป็นยาฆ่าแมลง

กระจับ

กระจับเขาแหลม/Ling/ Water Caltrops/Water Chestnut ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trapa bispinosa Franch. & Sav. วงศ์: Trapaceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ลำต้น: ทอดยาวใต้น้ำ รากลอยตามน้ำ ใบ: มี 2 แบบ คือ ใบใต้น้ำเป็นเส้นยาวคล้ายราก และ ใบลอยน้ำ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร ออกเวียนเป็นรัศมีรอบลำต้น ขอบใบหยัก ก้านใบอวบพองเพื่อช่วยในการลอยน้ำ ดอก: สีขาว ไม่สะดุดตา บานอยู่เหนือน้ำ ออกที่โคนก้าน มีกลีบดอก 4 กลีบ ผล: จมอยู่ใต้น้ำ มีเปลือกหนาแข็ง สีน้ำตาลคล้ำ ปลายผลเรียวแหลมคล้ายเขาควาย ดิน: ดินเหนียว แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หรือแยกไหล […]