หญ้าหมู่ดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hedyotis sp. วงศ์: Rubiaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช ความสูง: 10-35 เซนติเมตร ใบ: รูปรีถึงรูปแถบ ขนาดเล็ก ดอก: เป็นช่อโปร่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยเล็กๆ กลีบดอกสีม่วงอ่อน โคนกลีบเชื่อมติดกับเป็นรูปกรวย ปลายแยก 4 แฉก กลิ่นหอม ออกดอกปลายฤดฝน-ต้นฤดูหนาว ผล: แห้ง เมล็ดเล็กมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทราย น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามพื้นที่เปิดโล่ง ลานหินและทุ่งหญ้าบนภูเขาทางภาคอิสาน

จิ้มกุ้ง

ผักจิ้มกุ้ง หญ้าบั้ง ชื่อวิทยาศาสตร์: Lactuca parishii Craib วงศ์: Asteraceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 1-1.50 เมตร ลำต้น: รากอวบหนาคล้ายเหง้า แตกกิ่งที่โคนต้นไม่มาก มีน้ำยางขาวข้นคล้ายน้ำนม ใบ: รูปแถบถึงใบหอก ยาว 10-18 ซม. ขอบใบหยักลึกหรือเว้าเป็นพู โคนสอบแคบและยาว ยื่นเป็นติ่งหู ดอก: ช่อดอกใหญ่ มีดอกย่อยจำนวนมาก ใบประดับซ้อนกัน 2-3 ชั้น สีเขียวปนแดง กลีบดอกสีขาวอมชมพู เกสรเพศผู้สีชมพู ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกฤดูหนาว-ฤดูร้อน เมล็ด: มีกระจุกขนสีขาวที่ปลาย ช่วยให้ปลิวไปกับลม อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมทางหรือชายป่าผลัดใบ พบมากทางภาคเหนือ

คราสซูลาคาพิเทลลา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Crassula capitella Thunb. วงศ์: Crassulaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสองปี ความสูง: 15 – 40 เซนติเมตร ลำต้น: มีเนื้อไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 15 – 30 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปไข่แกมรูปแถบถึงรูปใบหอก กว้าง 0.3 – 2 เซนติเมตรยาว 1 – 12 เซนติเมตร เรียงเวียนเป็นกระจุกสลับฉาก ปลายใบแหลม สีแดงเรื่อ ขอบใบสีแดง แผ่นใบเป็นมันเงา สีเขียวอมเหลือง มีขนอ่อนปกคลุม ดอก: ดอกสีขาวเจือสีชมพู มีกลิ่นหอม อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: เต็มวันถึงครึ่งวัน ชอบอากาศเย็น ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือใบ […]

เอื้องผึ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium lindleyi Steud. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง ลำต้น: ต้นสูง 6 – 10 เซนติเมตร ลำลูกกล้วยรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 3 เซนติเมตร มีรอยย่นเป็นร่องตามความยาวของลำลูกกล้วย ใบ: หนึ่งลำลูกกล้วยจะมีเพียงหนึ่งใบ ใบรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร แผ่นใบหนา ปลายใบมน ดอก: ช่อดอกออกที่โคนลำลูกกล้วย ยาว 25 – 35 เซนติเมตร ห้อยลง มี 10 – 12 ดอกต่อช่อ ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง กลีบบอบบาง ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ […]

เอื้องม่อนไข่

เอื้องมอนไข่เหลี่ยม/เอื้องมอนคำ/เอื้องม่อนไข่เหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium densiflorum Lindl. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง ลำต้น: ลำลูกกล้วยกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 1.8 เซนติเมตร ยาว 25 – 50 เซนติเมตร มีร่องตื้นๆ ตามความยาวลำ ใบ: แต่ละลำมี 3 – 5 ใบ รูปรี กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 12 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา ปลายใบแหลมหรือมน ดอก: ช่อดอกออกใกล้ปลายลำ ห้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 – 12 เซนติเมตร ยาว 18 – 30 […]

สิงโตเครายาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bulbophyllum longissimum (Ridl.) J.J.Sm. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง มีเหง้าเล็กๆ ทอดเลื้อย ลำต้น: ลำลูกกล้วยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร ใบ: ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ดอก: ช่อดอกคล้ายร่ม ก้านช่อดอกเล็กและยาว มี 5 – 7 ดอก กว้าง 7 มิลลิเมตร ยาว 15 – 25 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงบนมีสีเหลืองอ่อน […]

ลั่นทมขาวพวง

ลั่นทมขาว/ลีลาวดี/ Frangipani/Pagoda Tree/Plumeria/Singapore Plumeria/Temple Tree/West Indian Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria obtusa L. วงศ์: Apocynaceae ประเภท: ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ ความสูง:  3 – 8 เมตร ทรงพุ่ม: รูปร่ม แผ่กว้าง ลำต้น: ลำต้นและกิ่งอวบน้ำ เปลือกสีน้ำตาลปนเทา ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายกิ่ง รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 20 – 32 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนหรือสอบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อละ 8 – 16 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 6 […]

จันทน์ผา

จันทน์แดง/ลักกะจันทน์ ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้ต้นขนาดเล็ก ความสูง: 3 – 7 เมตร ทรงพุ่ม: แตกกิ่งก้านแผ่ขยาย ลำต้น: กลม เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา เมื่ออายุมากขึ้นจะมีรอยแตกเป็นร่องตามยาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับถี่ๆที่ปลายกิ่ง ใบรูปแถบแคบยาว ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ก้านใบเป็นกาบหุ้มซ้อนทับกัน ดอก: ดอกเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ออกตามซอกใบมีดอกจำนวนมาก กลีบดอก 6 กลีบ สีขาวนวล ตรงกลางดอกมีจุดสีแดง มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนสิงหาคม – กันยายน ผล: ผลสดทรงกลมขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นพวง เมื่อแก่สีแดงคล้ำ มีเมล็ดเดียว อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนปนทราย น้ำ: น้อย แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด และปักชำ การใช้งานและอื่นๆ: […]

กระทิง

กระทึง/กากะทิง/ทิง/สารภีทะเล/สารภีแนน/Alexandrian Laurel/Beach Calophyllum/Beauty-leaf/Borneo Mahogany ชื่อวิทยาศาสตร์ Calophyllum inophyllum L. วงศ์: Calophyllaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: 6 – 15 เมตร ทรงพุ่ม: กลม ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา มีรอยแตกเป็นร่องลึกแตกกิ่งก้านจำนวนมาก ทุกส่วนมีน้ำยางสีเหลือง ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อย แผ่นใบหนาและเหนียว เป็นมันทั้งสองด้าน เส้นกลางใบสีเหลืองนูนเด่นทั้งสองด้าน ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อยาว 4 – 7 เซนติเมตร มีดอกย่อย 6 – 10 ดอก กลีบดอก 5 […]

ว่านทิพยเนตร

ว่านเจ้าน้อยมหาพรหม ว่านดอกดิน ว่านตูบหมู ว่านนอนหลับ ว่านมหาประสาน เอื้องดิน ชื่อวิทยาศาสตร์: Kaempferia rotunda L. วงศ์: Zingiberaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ความสูง: 25 – 40 เซนติเมตร ลำต้น: ใต้ดินเป็นเหง้าทอดเลื้อยรูปกลม สีน้ำตาล เนื้อในสีเหลืองอ่อน และมีตุ้มสะสมอาหาร ใบ: รูปรีแกมรูปใบหอก แผ่นใบหนา ขอบใบเป็นคลื่น ด้านบนใบสีเขียว มีลายแต้มสีเขียวเทาพาดเป็นระยะ เมื่อขยี้ใบจะมีกลิ่นหอม ก้านใบยาว โคนกาบใบสีแดงเรื่อ ดอก: ช่อดอกออกจากเหง้าก่อนผลิใบในช่วงปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝน ใบประดับรูปไข่เรียวแหลม สีเขียวอ่อน ดอกสีขาวแต้มสีม่วง และมีกลิ่นอ่อน ๆ ในช่วงเช้า ดิน: ดินร่วน น้ำ: ปานกลาง ในฤดูหนาวควรงดให้น้ำ เพื่อป้องกันหัวเน่า แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกเหง้า การใช้งานและอื่นๆ : หากปลูกไว้ในบ้านจะส่งเสริมอำนาจและบารมี […]

โมกเครือ

เครือไส้ตัน เดื่อดิน เดื่อเถา มะเดื่อเถา ไส้ตัน ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphineurion marginatum (Roxb.) D.J. Middleton วงศ์: Apocynaceae ประเภท: ไม้เลื้อย อายุหลายปี ลำต้น: ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ทอดเลื้อยได้ไกล 5 – 10 เมตร ใบ: รูปขอบขนานแกมรีออกตรงข้าม ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน เห็นเส้นใบชัดเจน ยอดอ่อนสีแดงเรื่อ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด มีกลีบดอก 5 กลีบ สีขาว กลีบดอกบิดเวียน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผล: ฝักยาว เมื่อแก่จะแตกออก ภายในมีเมล็ดยาวเรียว ปลายเมล็ดมีขนสีขาวช่วยกระจายพันธุ์ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี ทนดินเค็ม น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: […]

ติ้วเกลี้ยง

 ขี้ติ้ว ติ้วแดง ติ้วใบเหลี่ยม ติ้วมอน ชื่อวิทยาศาสตร์: Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume วงศ์: Clusiaceae (Guttiferae) ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ทรงพุ่ม: ค่อนข้างกลม ลำต้น: ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลมปกคลุมห่าง ๆ ทุกส่วนมีน้ำยางสีเหลือง ใบ: เดี่ยว รูปใบรี ออกตรงข้ามปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบบาง ยอดใบอ่อนมีสีแดงเรื่อ มีขนนุ่มปกคลุมหลังผลัดใบจะผลิดอก ดอก: ออกเป็นกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง มีกลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูอมแดง เกสรเพศผู้จำนวนมากและมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผล: เมื่อแก่แตกออกเป็น 3 พู สีดำ เมล็ดมีปีกบาง ๆ ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: […]

ชมพู่ม่าเหมี่ยว

ชมพู่แดง/ชมพู่สาแหรก/Malay Apple/Pomerac ชื่อวิทยาศาสตร์: Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry วงศ์: Myrtaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูงถึง 25 เมตร ทรงพุ่ม: กลม หนาทึบ ลำต้น: มีเนื้อไม้ ใบ: เดี่ยว รูปรี ปลายใบเรียวแหลม ออกตรงข้าม ยอดอ่อนสีแดงเป็นมัน ดอก: ผลิบานช่วงฤดูหนาว กลีบดอกแข็งหนางุ้มงอ สีชมพูสด กลิ่นหอมอ่อน ๆ เกสรเพศผู้สีชมพูจำนวนมากหลุดร่วงง่าย ผล: ค่อนข้างกลม เมื่อสุกสีแดงคล้ำ เนื้อสีขาว มีรสเปรี้ยวอมหวาน เมล็ดขนาดใหญ่ ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี น้ำ: มาก ทนน้ำท่วมขังได้ดี แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกริมตลิ่ง ต้นที่ตอนกิ่งจะไม่แข็งแรงเท่าต้นที่เพาะเมล็ด ♦ ออกดอกติดผลได้หลังปลูกแล้ว […]

สุคนธรัศมิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ascocenda Sukontharat วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางยอด ความสูง: สูงได้ถึง 70 เซนติเมตร ใบ: ใบเรียงสลับสองข้างในระนาบเดียว กว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 25 – 27 เซนติเมตร ปลายแหลมหยักเป็นสองแฉก ข้างหนึ่งตื้นกว่าอีกข้าง แผ่นใบพับเป็นร่อง ดอก: ช่อดอกชูตั้งออกจากซอกใบ ก้านช่อดอกยาว 20 – 22 เซนติเมตร แต่ละช่อมี 7 – 12 ดอก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 6 เซนติเมตร สีเหลืองเข้ม เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้ม และมีแต้มสีแดงอมน้ำตาลเป็นปื้นที่กลีบล่าง มีกลิ่นหอมตลอดวัน ออกดอกตลอดปี วัสดุปลูก: เหมาะปลูกลงกระเช้าโดยไม่ต้องมีวัสดุปลูก หรือปลูกเป็นไม้อิงอาศัยตามต้นไม้ขนาดใหญ่ น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: […]

มะม่วงมหาชนก

 Mango ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangifera indica L. วงศ์: Anacardiaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูงกว่า 10 เมตร ลำต้น: มีเนื้อไม้ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางใส เมื่อแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำ ใบ: ใบเดี่ยว รูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 3 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 15 – 25 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก: ช่อดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้บนช่อเดียวกัน สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ผล: เมื่อแก่มีสีแดงเรื่อ เนื้อสีเหลืองสดมีรสหวาน หนึ่งผลมีเมล็ดเดียว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: ทาบกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: […]

ดุสิตา

ดอกขมิ้น/หญ้าข้าวก่ำน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์: Utricularia delphinioides Thorelex Pellegr. วงศ์: Lentibulariaceae ประเภท: พืชกินแมลงล้มลุกขนาดเล็ก อายุหนึ่งปี ใบ: ใบเดี่ยวดูคล้ายหญ้า รูปแถบแคบ สามารถสร้างถุงจับแมลงที่โคนต้น ดอก: เป็นช่อตั้งแทงขึ้นจากโคนต้น สูง 5 – 25 เซนติเมตร แต่ละช่อมี 3 – 5 ดอก สีม่วงเข้มอมน้ำเงิน ขนาด 0.6 -1 เซนติเมตร ออกเรียงสลับ มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนสิงหาคม- มกราคม ผล: แบนทรงรี ภายในมีเมล็ดสีดำอมน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมาก ดิน: ดินร่วนปนทราย ชื้นแฉะ ชอบความชื้นสูงและอากาศเย็น แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: มาก ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: สามารถปลูกเป็นไม้กระถางเล็กๆ แต่ควรใส่น้ำหล่อไว้ให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา ♦ กระจายพันธุ์ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ […]

กล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cattleya Queen Sirikhit วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ความสูง: 10 – 14 เซนติเมตร  ลำต้น: ลำลูกกล้วยสีเขียวสด ลำแก่มีร่องตามแนวยาวลำละ 1 ใบ ใบ: ใบเดี่ยวรูปใบหอกแกมรูปขอบขนานกว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 14 – 21 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ดอก: ออกที่ปลายลำ แต่ละช่อมี 1 – 4 ดอก ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำ ดอกใหญ่กลีบดอกด้านข้าง 2 กลีบ สีขาวสะอาด กลีบเลี้ยงคล้ายกลีบดอก 3 กลีบ สีขาว กลีบปากสีขาว กึ่งกลางกลีบปากมีสีเหลืองสด ขอบกลีบสีขาวปลายจักเป็นคลื่น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน ออกดอกตลอดปี ดิน: วัสดุปลูกที่ระบายน้ำและเก็บความชื้นได้ดี แสงแดด: […]

กุหลาบจุฬาลงกรณ์

กุหลาบ ร.5 ชื่อวิทยาศาสตร์: Rosa hybrid วงศ์: Rosaceae ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง ความสูง: 1.30 เมตร ลำต้น: ไม่มีหนาม เมื่อแก่โคนต้นเป็นสีน้ำตาล กิ่งอ่อนสีเขียว ใบ: ประกอบรูปขนนก ใบย่อย 5 – 9 ใบ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบสีเขียวเข้ม ดอก: ดอกเดี่ยว ออกดอกที่ปลายยอด ฐานรองดอกรูปถ้วย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ อัดแน่นซ้อนกันหลายชั้นจนแทบไม่เห็นเกสร เกสรสีชมพูหรือชมพูอมม่วง ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 – 14 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำ ตอนกิ่ง และติดตา การใช้งานและอื่นๆ : […]