หญ้าหมู่ดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hedyotis sp.
star grass 02วงศ์:
Rubiaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช
ความสูง: 10-35 เซนติเมตร
ใบ: รูปรีถึงรูปแถบ ขนาดเล็ก
ดอก: เป็นช่อโปร่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยเล็กๆ กลีบดอกสีม่วงอ่อน โคนกลีบเชื่อมติดกับเป็นรูปกรวย ปลายแยก 4 แฉก กลิ่นหอม ออกดอกปลายฤดฝน-ต้นฤดูหนาว
ผล: แห้ง เมล็ดเล็กมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทราย
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามพื้นที่เปิดโล่ง ลานหินและทุ่งหญ้าบนภูเขาทางภาคอิสาน