ดุสิตา

ดอกขมิ้น/หญ้าข้าวก่ำน้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Utricularia delphinioides Thorelex Pellegr.
วงศ์: Lentibulariaceae
ประเภท: พืชกินแมลงล้มลุกขนาดเล็ก อายุหนึ่งปี
ใบ: ใบเดี่ยวดูคล้ายหญ้า รูปแถบแคบ สามารถสร้างถุงจับแมลงที่โคนต้น
ดอก: เป็นช่อตั้งแทงขึ้นจากโคนต้น สูง 5 – 25 เซนติเมตร แต่ละช่อมี 3 – 5 ดอก สีม่วงเข้มอมน้ำเงิน ขนาด 0.6 -1 เซนติเมตร ออกเรียงสลับ มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนสิงหาคม- มกราคม
ผล: แบนทรงรี ภายในมีเมล็ดสีดำอมน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมาก
ดิน: ดินร่วนปนทราย ชื้นแฉะ ชอบความชื้นสูงและอากาศเย็น
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: มาก
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: สามารถปลูกเป็นไม้กระถางเล็กๆ แต่ควรใส่น้ำหล่อไว้ให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา กระจายพันธุ์ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และทวีปออสเตรเลีย  ในธรรมชาติมักขึ้นรวมกันเป็นทุ่งบนลานหินที่มีแสงแดดตลอดวันและน้ำท่วมขัง หรือชายน้ำทางภาคอีสานและพื้นที่ใกล้กับพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เป็นดอกไม้ป่า 1 ใน 5 ชนิดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชทานชื่อไว้