หางกระรอกแดง

หางกระรอกแดง
หางกระรอกแดง

เกี้ยวเกล้า/หางลิง/หางแมว/หางกระรอก/หูปลาช่อน/ไหมพรม/Chenille Copper Leaf/Chenille plant/Monkey Tail/Puzzy Tail/Red Hot Cat’s Tail
ชื่อวิทยาศาสตร์: Acalypha hispida burm.f.
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง
ความสูง: 1-3 ม.
ลำต้น: ทุกส่วนมีขนปกคลุม
ใบ: เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่ปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย
ดอก: ช่อดอกเป็นแบบหางกระรอกออกที่ซอกใบ ห้อยยาว 15-35 ซม. สีแดงเรื่อ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน ดอกย่อยจำนวนมาก ไม่มีกลีบดอก
ผล: ขนาดเล็ก เมื่อแก่แตกออก แต่มักไม่ติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทราย
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ทนแล้งได้ดี เหมาะปลูกในมุมสวนที่ไม่มีทางเดิน เพราะทุกส่วนของต้นมีขนที่ทำให้ระคายเคืองเมิ่อสัมผัส