เข็ม/ Ixora

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora spp. & hybrid
วงศ์ RUBIACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ความสูง: 0.50-2 ม.
ทรงพุ่ม: แน่นทึบ
ลำต้น: แตกกิ่งก้านมาก
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบมีหลายแบบ ทั้งรูปรี รูปขอบขนาน และรูปกลม ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวเล็ก ปลายแยกเป็น 4 กลีบ มีหลากสีหลายพันธุ์ เช่น สีแดงอมส้ม ชมพู และขาว ให้ดอกดกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง ไม่ทนน้ำท่วมขัง
ขยายพันธุ์: ปักชำ ตอนกิ่ง ติดตาและทาบกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงง่าย จึงนิยมปลูกเป็นแนวรั้วเตี้ยๆ หรือปลูกชิดกำแพงเพื่อบังสายตา และตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ