เฟินบอสตัน

เฟินบอสตัน
เฟินบอสตัน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepis exaltata (L.) Schott ‘Bostoniensis’
วงศ์:
Lomariopsidaceae
ประเภท: 
ไม้ใบ/เฟินดิน
ความสูง40-50 เซนติเมตร
ใบแผ่โค้งเป็นพุ่มแน่น ยาว 40-60 เซนติเมตร ใบย่อยค่อนข้างบางและเรียบตรง เรียงชิดกันเป็นระเบียบ สีเขียวอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: 
ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ อาจเป็นดินร่วนผสมทรายหยาบและอินทรียวัตถุหรือใบไม้ผุ หรือผสมวัสดุอื่นที่หาได้ เช่น อิฐมอญทุบ ถ่านทุบ เศษโฟมหัก
น้ำ: ปานกลาง ชอบความชื้นสูง
แสงแดด: รำไรถึงค่อนข้างมาก
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกเป็นไม้กระถางแขวนและใช้จัดสวน ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เป็นรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย