เอื้องผึ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium lindleyi Steud.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง
ลำต้น: ต้นสูง 6 – 10 เซนติเมตร ลำลูกกล้วยรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 3 เซนติเมตร มีรอยย่นเป็นร่องตามความยาวของลำลูกกล้วย
ใบ: หนึ่งลำลูกกล้วยจะมีเพียงหนึ่งใบ ใบรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร แผ่นใบหนา ปลายใบมน
ดอก: ช่อดอกออกที่โคนลำลูกกล้วย ยาว 25 – 35 เซนติเมตร ห้อยลง มี 10 – 12 ดอกต่อช่อ ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง กลีบบอบบาง ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
วัสดุปลูก: หากเป็นไม้ขวด ให้อนุบาลลูกไม้บนสแฟกนั่มมอสส์ หรือหนีบใส่กาบมะพร้าวลงบนกระถางนิ้ว หากแยกหน่อมา ก่อนนำต้นไปมัดติดกับขอนไม้ ให้นำกาบมะพร้าวหรือสแฟกนั่มมอสส์รองต้น จะช่วยให้รากเจริญได้เร็วขึ้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ปานกลางถึงแสงมาก หากได้รับแสงน้อยหรืออยู่ใต้ร่มไม้ทึบเกินไป ลำลูกกล้วยอาจฝ่อได้
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ/เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: กล้วยไม้ประดับติดบนต้นไม้หรือขอนไม้