สุคนธรัศมิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ascocenda Sukontharat
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางยอด
ความสูง: สูงได้ถึง 70 เซนติเมตร
sukontharat1ใบ: ใบเรียงสลับสองข้างในระนาบเดียว กว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 25 – 27 เซนติเมตร ปลายแหลมหยักเป็นสองแฉก ข้างหนึ่งตื้นกว่าอีกข้าง แผ่นใบพับเป็นร่อง
ดอก: ช่อดอกชูตั้งออกจากซอกใบ ก้านช่อดอกยาว 20 – 22 เซนติเมตร แต่ละช่อมี 7 – 12 ดอก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 6 เซนติเมตร สีเหลืองเข้ม เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้ม และมีแต้มสีแดงอมน้ำตาลเป็นปื้นที่กลีบล่าง มีกลิ่นหอมตลอดวัน ออกดอกตลอดปี
วัสดุปลูก: เหมาะปลูกลงกระเช้าโดยไม่ต้องมีวัสดุปลูก หรือปลูกเป็นไม้อิงอาศัยตามต้นไม้ขนาดใหญ่
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวัน แต่ไม่ควรให้รับแสงโดยตรง
ขยายพันธุ์: ปักชำยอดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ลูกผสมระหว่างแวนด้าสามปอยขุนตาล (Vanda denisoniana) กับ Ascocenda Khun Nok โดย คุณปริยุตต์ ยุวานนท์ เป็นผู้ผสมพันธุ์และขอประทานพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ยศในขณะนั้น (ท่านผุู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี) มาตั้งเป็นชื่อพันธุ์และชื่อไทย โดยได้ประทานนามว่า “สุคนธรัศมิ์” หมายถึง “กลิ่นหอมอบอวลจรุงใจ” เมื่อวันที่ 10เมษายน พ.ศ. 2551