หูกระจง

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง

แผ่บารมี/หูกวางแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Terminalia ivorensis Chev.
วงศ์: Combretaceae
ประเภท: ไม้ต้น ผลัดใบ
ความสูง: 15 – 20 เมตร
ทรงพุ่ม: ทรงพุ่มโปร่ง แตกกิ่งเป็นชั้น แต่ละชั้นห่าง 0.50 – 1 เมตร
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวค่อนข้างเรียบ มีรอยแตกเล็กน้อย
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ รูปไข่กลับขนาดเล็ก กว้าง 1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 3 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ สีเขียวเป็นมัน
ดอก: ขนาดเล็กสีขาว ดูกลืนไปกับทรงต้น มักมองไม่เห็นถ้าไม่สังเกต
ผล: ขนาดเล็ก รูปไข่หรือทรงรี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกประเภท
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมขัง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ : มีพันธุ์ใบด่างและพันธุ์แคระจำหน่ายในตลาดไม้ประดับด้วย ตั้งชื่อใหม่ว่า “แผ่บารมี” ตามลักษณะของทรงพุ่ม และเชื่อว่าจะทำให้มีบารมีกว้างไกล สามารถใช้เป็นไม้ประธานในสวนได้ ใบร่วงไม่ควรปลูกใกล้สระหรือบ่อน้ำ