ฮาเวอร์เทียทรังคาตา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Harworthia truncata Schönland
วงศ์: Asphodelaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
haworthia truncata1ลำต้น: ลำต้นสั้น เจริญเป็นพุ่มแผ่ออกระนาบเดียว ขนาด 4 – 7 เซนติเมตร
ใบ: ใบคล้ายรูปช้อน ออกเรียงสลับระนาบเดียว กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร ปลายใบตัดและมีลายริ้วสีขาว แผ่นใบหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร สีเขียวเข้ม ผิวสากคาย
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ชูสูง ก้านช่อดอกเรียวเล็ก ดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: ปานกลาง รดน้ำวันเว้นวัน
แสงแดด: ครึ่งวันถึงรำไร ชอบอากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือใบ แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: การแยกหน่อควรเลือกหน่อที่มีใบแล้ว 4 – 5 ใบและตัดหน่อให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร ปลูกเลี้ยงง่าย เหมาะกับผู้ที่เริ่มเลี้ยงพืชสกุลนี้ นิยมปลูกเป็นไม้กระถางเล็ก ๆ ถ้าได้รับแสงแดดแรงใบจะเป็นรอยไหม้ ถ้าปลูกในห้องที่ได้รับแสงเพียงด้านเดียวต้นมักเอียงหาแสง ควรหมุนกระถางเพื่อไม่ให้ต้นเอียงมากนัก