ลิ้นมังกร เคอร์คิอาย คอปเปอร์โทน

ลิ้นมังกรใบทองแดง/ลิ้นมังกรสีสำริด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria kirkii Bak. var. pulchra N.E.Br. cv. Coppertone
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 50 – 60 เซนติเมตร

พันธุ์ใบด่างที่กลายพันธุ์จากสวนอัญมณี จ.ปทุมธานี
พันธุ์ใบด่างที่กลายพันธุ์จากสวนอัญมณี จ.ปทุมธานี

ใบ: แบน ออกเวียนสลับ กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 50 – 60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบแข็ง มีลายสีน้ำตาลแดงสลับสีน้ำตาลอมเทา
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะแน่นออกที่ปลายช่อ ชูตั้งขึ้นสูงประมาณ 50 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต:ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน