นนทรี

กระถินแดง/กระถินป่า/สารเงิน/Copper Pod/Golden Flamboyant/Yellow Flamboyant/ Yellow Flame Tree/Yellow Poinciana
ชื่อวิทยาศาสตร์: Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne
วงศ์: Fabaceae
ประเภท: ไม้ต้นขนาดใหญ่ กึ่งผลัดใบ
copper pod2ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร
ทรงพุ่ม: รูปร่ม
ลำต้น: เปลือกต้นสีเทา
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ เรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายกิ่ง ใบย่อย 10 – 22 คู่ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 5 – 7 มิลลิเมตร ยาว 1.2 – 1.8 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือเว้าตื้น ๆ โคนใบมนและเบี้ยว
ดอก: เป็นช่อกระจะขนาดใหญ่ รูปเจดีย์ ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 20 – 40 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมีขนสีน้ำตาลแดง กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเดือนมีนาคม – มิถุนายน
ผล: ฝักแบนรูปรี กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 5 – 12 เซนติเมตร ปลายและโคนสอบแหลมสีน้ำตาลอมม่วง เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง ฝักไม่แตก ภายในมี 1 – 4 เมล็ด เรียงตามขวางของฝัก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกประเภท
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ให้ร่มเงาได้ดี ควรปลูกในพื้นที่กว้าง ระยะปลูกที่เหมาะสม 4 – 10 เมตร มีลักษณะคล้ายไม้ต้นอีกชนิดคือ อะราง (P. dasyrrhachis) ต่างกันที่ช่อดอกห้อยและเมล็ดในฝักเรียงตามยาว เปลือกใช้เป็นสีย้อมผ้า ให้สีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง ทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์