ไอวี่/Ivy

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hedera helix L.
วงศ์ : Araliaceae
ประเภท : ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก
ลำต้น  : ทอดเลื้อยได้ไกล 2 – 4 เมตร
ใบ : ใบรูปไข่กว้าง เว้าเป็น 3 – 5 พู กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 7 – 8 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน แผ่นใบหนาสีเขียว ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างสีขาวหรือสีครีมซึ่งเป็นที่นิยม และพันธุ์สีเขียวด่างขาว ก้านใบยาว
ดอก : ออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ ดอกย่อยสีขาว  ออกดอกเดือนธันวาคมถึงมีนาคม แต่มักไม่ค่อยออกดอกให้เห็น
ผล: ไม่ติดผล
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด : เต็มวันและครึ่งวัน
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ถ้าปลูกในที่มีแสงแดดจัด ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ เป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และตะวันตกของสหรัฐอเมริกา