ไอวี่/Ivy

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hedera helix L. วงศ์ : Araliaceae ประเภท : ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก ลำต้น  : ทอดเลื้อยได้ไกล 2 – 4 เมตร ใบ : ใบรูปไข่กว้าง เว้าเป็น 3 – 5 พู กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 7 – 8 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน แผ่นใบหนาสีเขียว ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างสีขาวหรือสีครีมซึ่งเป็นที่นิยม และพันธุ์สีเขียวด่างขาว ก้านใบยาว ดอก : ออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ ดอกย่อยสีขาว  ออกดอกเดือนธันวาคมถึงมีนาคม แต่มักไม่ค่อยออกดอกให้เห็น ผล: ไม่ติดผล ดิน : ดินร่วน ระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง […]