ลิ้นมังกรพาร์วา

พันธุ์ใบด่าง
พันธุ์ใบด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria parva N.E.Br.
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 25 – 40 เซนติเมตร
ใบ: แบน ออกเวียนสลับ รูปใบหอก กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 30 – 40 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบบาง สีเขียว มีลายสีเขียวอมเทาประปราย
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน