ราตรี

หอมดึก/Lady of the night/Night Cestrum
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Cestrum noctunum (L.)
วงศ์: Solanaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 3-4 เมตร
ลำต้น: กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม ปลายโน้มลง
ใบ: เดี่ยว ออกตรงกันข้าม ใบรูปรียาว ปลายและโคนใบเรียว แผ่นใบบาง สีเขียว
ดอก: ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดเล็ก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยก 5 กลีบ สีขาวอมเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวนวล ดอกบานตอนกลางคืนและมีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี
ผล: ค่อนข้างกลม สีขาวขุ่น ฉ่ำน้ำ เมล็ดแก่สีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: จัด
ขยายพันธุ์: ปักชำและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวน คาดว่าเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เป็นผู้นำเข้ามาปลูกในเมืองไทยเป็นคนแรก ใบใช้ต้มน้ำดื่มแก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ แต่ควรใช้อย่างระมัดระวัง เพราะมีพิษถึงตายได้ เนื่องจากมีสาร sapogenin ซึ่งเป็นพิษต่อหัวใจ