ลิ้นมังกรพาร์วา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria parva N.E.Br. วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 25 – 40 เซนติเมตร ใบ: แบน ออกเวียนสลับ รูปใบหอก กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 30 – 40 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบบาง สีเขียว มีลายสีเขียวอมเทาประปราย ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน