จิกนา

กระโดนทุ่ง/กระโดนน้ำ/ตอง/ปุยสาย/Indian Oak
ชื่อวิทยาศาสตร์: Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
วงศ์: Lecythidaceae
indian cork2ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ
ความสูง: สูงได้ถึง 13 เมตร
ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง
ลำต้น: มีเนื้อไม้ เปลือกต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง
ใบ: เดี่ยว รูปใบหอกกลับถึงรูปไข่กลับ ออกเวียนสลับปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักฟันเลื่อย ยอดอ่อนสีแดงเป็นมัน
ดอก: ช่อดอกออกเป็นช่อกระจะที่ปลายยอด ห้อยลง ดอกเล็ก กลีบดอกสีขาวเกสรสีแดงมักร่วงง่ายพร้อมกลีบดอก มีจำนวนมาก
ผล: รูปกระสวย ขนาดประมาณ 6 เซนติเมตร เมล็ดรูปไข่ มีเมล็ดเดียว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง ถ้าปลูกในที่แล้งต้นจะโตช้าและแคระแกร็น
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกริมน้ำหรือศาลาในสวน เพราะรากช่วยยึดตลิ่งไม่ให้พัง ยอดอ่อนกินเป็นผักสดกับอาหารที่มีรสจัดหรือรสเปรี้ยว เช่น ส้มตำ ลาบ ใบรสฝาด น้ำคั้นจากใบกินแก้ท้องเสีย