หนวดปลาดุก

หนวดปลาดุก
หนวดปลาดุก

Fountain Plant/Mondo Grass/Monkey Grass/Snake’s Beard
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ophiopogon japonicas (L.f.) Ker Gawl.
วงศ์: Convallariaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 15 – 30 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นสั้น มีไหลใต้ดินเจริญเป็นกอคล้ายหญ้า
ใบ: เส้นแบนเล็ก ๆ ยาว 30 – 35 เซนติเมตร
ดอก: ดอกสีขาวถึงสีเหลืองนวล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็วแผ่ขยายปกคลุมพื้นดินได้ดี
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: ปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและแสงรำไร
น้ำ:ปานกลางชอบความชื้นสูง
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกแทนหญ้าในบริเวณที่เข้าไปตัดหญ้าไม่ได้ หรือบริเวณที่มีแสงรำไร