ลิ้นมังกรสตักกิอาย

งาช้างแมมมอธ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria stuckyi God. – Leb.
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่มใหญ่ สูงถึง 2 เมตร
stuckyiใบ: กลม ออกเรียงสลับระนาบเดียว มีหน่อละ 1 – 2 ใบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร  ยาว 50 – 100 เซนติเมตร มีร่องเล็ก ๆ ตลอดความยาวใบ ปลายใบค่อนข้างแหลมแผ่นใบสีเขียวเข้ม แข็งหนา ลักษณะคล้าย S. cylindrica แต่ใบแข็งหนากว่าและมีร่องเล็กกว่า
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุก ยาว 30 – 35 เซนติเมตร ดอกสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน