เหยือกน้ำดอย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Acanthephippium striatum  Lindl.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้ดิน
ลำต้น: มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินมีลักษณะเป็นหัว
ใบ: รูปขอบขนาน แผ่นใบหนาอวบและแข็ง  
ดอก
: ออกเป็นกระจุกจากโคนหัว ดอกสีขาว โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปิดออก ทำให้ดอกเป็นถุง กลีคบปากเล็ก สีเหลือง ทยอยบานครั้งละ 1-2 ดอก  ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ดิน: ใบไม้ผุผสมอิฐมอญทุบ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นกล้วยไม้หายาก