My paper cut งานตัดกระดาษของฉัน

งานตัดกระดาษของฉัน

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-616-18-0749-8
พิมพ์ครั้งแรก: กรกฎาคม 2558
นักเขียน: อังคณา สิริวรรณศิลปี
จำนวน 68 หน้า
ราคา 195 บาท

สนุกไปกับศิลปะการตัดและฉลุกระดาษให้เป็นลวดลายต่างๆ แล้วนำมาประกอบเป็นรูปทรงสามมิติ โดยไม่ต้องใช้กาวหรือวัสดุติดยึดใดๆ

มาเรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การทำร่างแบบ การทำแผ่นลาย การตัดกระดาษและการประกอบเป็นชิ้นงาน เพื่อใช้เป็นของตกแต่ง หรือของขวัญในโอกาสต่างๆ