เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ชุดคู่มือการเกษตร

ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านพันธุศาสตร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจลึกซึ้ง หลักการปรับปรุงพันธุ์ที่สำคัญ ลักษณะของไม้ด่าง และเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ด่าง การตั้งชื่อลูกผสม กลุ่ม (พันธุ์ปลูก) และชื่อพันธุ์ปลูก การขอรับความคุ้มครองพันธุ์ไม้ประดับ และเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับที่กำลังเป็นที่สนใจในวงการ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอื่นหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาเรียนรู้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง

ผู้เขียน: สุรวิช วรรณไกรโรจน์

ราคา: 395.00 บาท