อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น

อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น

อธิบายคำศัพท์ องค์ประกอบและวิธีอ่านแบบก่อสร้างเพื่อสื่อสารกับสถาปนิก ผู้รับเหมาและคนในวงการก่อสร้างได้อย่างเข้าใจ

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-616-18-1091-7
นักเขียน: วิญญู วานิชศิริโรจน์
บรรณาธิการ: ภัทริน จิตรกร
จำนวน 116 หน้า
ราคา 225 บาท

การมีบ้านที่ดีและตรงกับความต้องการได้ เราต้องรู้และเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ของบ้าน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ลงมือออกแบบและก่อสร้างบ้านเอง แต่เราควรมีส่วนร่วมในขั้นตอนนั้นๆ ด้วยการ “อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น” ทั้งนี้ก็เพื่อเราจะได้สื่อสารกับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างได้ และขจัดสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของเราได้อย่างทันท่วงที

อ่านส่วนหนึ่งของหนังสือ : อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น

สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/