English Cottage Garden

สวนกระท่อมขนาดย่อม

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-974-289-232-6
พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2551
นักเขียน: อำนาจ คีตพรรณา
บรรณาธิการ: ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
จำนวน 160 หน้า
ราคา 445 บาท

เป็น สวนอังกฤษ รูปแบบหนึ่งที่นิยมแพร่หลายในอังกฤษมานาน ให้บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง อบอุ่นเหมาะกับพื้นที่ขนาดย่อม มีเอกลักษณ์ที่การปลูกไม้ดอกคละสีร่วมกับพืชผักสมุนไพรต่างๆ ใช้วัสดุตกแต่งแบบที่หาได้ง่ายๆ ในท้องถิ่น สามารถนำไอเดียมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราได้ไม่ยาก


ไอเดียจัด สวนอังกฤษ พร้อมพรรณไม้ปลูกได้จริง