English Cottage Garden

สวนกระท่อมขนาดย่อม เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-974-289-232-6 พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2551 นักเขียน: อำนาจ คีตพรรณา บรรณาธิการ: ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ จำนวน 160 หน้า ราคา 445 บาท เป็น สวนอังกฤษ รูปแบบหนึ่งที่นิยมแพร่หลายในอังกฤษมานาน ให้บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง อบอุ่นเหมาะกับพื้นที่ขนาดย่อม มีเอกลักษณ์ที่การปลูกไม้ดอกคละสีร่วมกับพืชผักสมุนไพรต่างๆ ใช้วัสดุตกแต่งแบบที่หาได้ง่ายๆ ในท้องถิ่น สามารถนำไอเดียมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราได้ไม่ยาก ไอเดียจัด สวนอังกฤษ พร้อมพรรณไม้ปลูกได้จริง