Tropical Garden


สวนทรอปิคัล เป็นสวนที่ใช้พรรณไม้ในเขตร้อนมาจัดตกแต่งตามลำดับชั้นความสูง โดยปล่อยให้พรรณไม้เติบโตอย่างอิสระ ตามผังที่เราออกแบบ จึงเป็นสวนที่ดูแลไม่ยาก  ภาพรวมของสวนเป็นสีเขียวที่เน้นบรรยากาศธรรมชาติ

 

เนื้อหาในเล่มได้รวบรวมตัวอย่างสวนทรอปิคัลไตล์ธรรมชาติที่เหมาะกับยุคสมัย โดยนักจัดสวนชั้นนำของเมืองไทย  รวม 10 สวน  ทั้งสวนโมเดิร์นทรอปิคัล  สวนทรอปิคัลผสมผสานกับสวนสไตล์ยุโรป และทรอปิคัลเรนฟอเรสซึ่งมีไอหมอกที่สร้างสรรค์บรรยากาศสวนให้ชวนค้นหา มีทั้ง ตัวอย่างสวนในบ้าน และสวนในคาเฟ่  สามารถนำแนวคิดของผู้ออกแบบมาปรับใช้ได้กับบ้านคุณ  นอกจากนี้ ยังนำเสนอส่วนความรู้เรื่องการจัดและดูแล การเลือกใช้พรรณไม้และชนิดของพรรณไม้ที่นิยมใช้ในสวนทรอปิคัล ทั้งแทรกเกร็ดความรู้จากนักจัดสวน เรื่องการวางระบบพ่นหมอก การทำบ่อ วางหินน้ำตก และการเปิดช่องแสงให้ต้นไม้ในสวน ฯลฯ