สวนหลากสไตล์ 3

คู่มือการจัดและตกแต่ง: สวนในบ้าน เล่ม 33
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-616-207-531-5
พิมพ์ครั้งแรก: กุมภาพันธ์ 2555
นักเขียน: ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
จำนวน 160 หน้า
ราคา 395 บาท

นำเสนอสวนหลากหลายสไตล์ เช่น อาหรับ อังกฤษ ทรอปิคัล สวนชนบทไทย ล้านนา ฯลฯ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งแต่ละสไตล์ก็มีลักษณะการใช้พรรณไม้และของตกแต่งที่แตกต่างกัน แต่ก็ล้วนน่าสนใจ มีตัวอย่างผังจัดวางต้นไม้ รายละเอียดของพรรณไม้ที่ใช้ และไอเดียวของการจัดแต่ง เหมาะใช้เป็นแนวทางในการจัดสวน


4 แบบสวนดูแลง่าย สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา