Make Me Garden

Make Me Garden

I Love garden Vol.8 จัดสวนด้วยใจแบบไม่สำเร็จรูป

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-387-292-0

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2556

นักเขียน ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์,วรัปศร อัคนียุทธ

ขนาดหนังสือ 20×25 ซม. ปกแข็ง

ราคา 395 บาท

สวนที่เจ้าของคิดและลงมือทำด้วย”ใจ”เป็นสวนที่ให้บรรยากาศสบายๆ ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เชื่อมโยงการอยู่ร่วมกันของคน สัตว์และต้นไม้ รวมถึงตอบรับฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยแทรกความรู้จากประสบการณ์และความสนใจของเจ้าของสวนแต่ละราย เช่น การตกแต่งโคนต้นไม้ให้สวยงาม การสร้างบรรยากาศธรรมชาติให้รั้วซีเมนต์เดิม การทำผนังสวนให้ดูอบอุ่นด้วยสีดินแดง รวมไปถึงการทำสารไล่แมลงแบบชีวภาพซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตในสวน ฯล นอกจากให้ความรู้แล้วยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่คิดจะจัดสวนด้วยตนเอง