บานประตูไม้ตก เปิดปิดไม่ได้

ปัญหา บานประตูไม้ตก ในบ้านเราเกิดจาก 2 สาเหตุ หนึ่งคือความผิดพลาดในการติดตั้งบานพับของช่างไทยที่ใช้การตอกตะปูควงแทนที่จะไขนั่นเอง วิธีทำงานที่ผิดนี้ทำให้ตะปูควงยึดกับไม้ไม่ดี เกิดอาการที่เรียกว่า “ตะปูควงหลวม” บานประตูจึงตกจนทำให้ประตูเปิดปิดไม่ได้

บานประตูไม้ตกสาเหตุที่สองมาจากโครงสร้างของบานประตูไม้ซึ่งเหมือนวิธีทำกรอบรูป คือนำไม้ 4 ท่อนมาเชื่อมต่อกันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมช่องตรงกลางใส่ลูกฟักกระจกหรือไม้ ความแข็งแรงของบานจึงขึ้นอยู่กับการเข้าไม้บริเวณมุมกรอบทั้ง 4 ด้าน และความแข็งแรงของประตูขึ้นอยู่กับความแน่นหนาของมุมประตูทั้งสี่ด้าน เมื่อไรที่มุมของกรอบประตูหลวมจะทำให้ประตูไม่คงรูปเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลายเป็นสี่เหลี่ยมเบี้ยวจึงทำให้บานประตูตก

บานประตูไม้ตกวิธีแก้ไขให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้น เราต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนว่าเรื่องนี้เกิดจากสาเหตุที่หนึ่งหรือสอง ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ต้องถอดประตูออกมาแก้ไข ถ้าเป็นเรื่องแรก เมื่อถอดบานประตูออกมาแล้วให้ติดตั้งบานประตูเข้าไปใหม่โดยย้ายจุดติดตั้งบานพับไปที่ตำแหน่งใหม่ คราวนี้ให้ใช้วิธีขันตะปูเกลียวเข้าไปใหม่แทนการตอก วิธีนี้จะทำให้บานประตูติดแน่นไม่ตกอีก

ถ้าเป็นสาเหตุที่สองเมื่อถอดบานประตูออกมาแล้วต้องขยับให้กรอบประตูกลับไปในรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วยึดให้แน่นด้วยตะปูเกลียว หรือจะใช้เหล็กฉากช่วยเสริมก็ไม่ผิดกติกา เท่านี้ก็ช่วยให้บานประตูของท่านแข็งแรงและใช้งานไปได้อีกนาน

 

เรื่อง วิญญู วานิชศิริโรจน์

ภาพประกอบ ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์

อ่านเพิ่มเติม : ใช้สีน้ำมันทาผนังปูนได้หรือไม่
อ่านเพิ่มเติม : ประตูห้องน้ำเปิดเข้าหรือเปิดออก…อะไรดีกว่ากัน
อ่านเพิ่มเติม : ทำไมเวลาก่อผนังต้องมีเสาเอ็นทับหลัง(ค.ส.ล.)

 

99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้านหนังสือ “99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน”

เขียนโดย วิญญู วานิชศิริโรจน์ เล่มนี้จะให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา โดยนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารประเภทบ้าน คนทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารกำลังจะสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้ว ก็สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแลและปรับปรุงบ้าน

<< สั่งซื้อได้ที่นี่ >>