ทำไมเวลาก่อผนังต้องมีเสาเอ็นทับหลัง(ค.ส.ล.)

99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้านหนังสือ “99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน”

เขียนโดย วิญญู วานิชศิริโรจน์ เล่มนี้จะให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา โดยนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารประเภทบ้าน คนทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารกำลังจะสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้ว ก็สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแลและปรับปรุงบ้าน

<< สั่งซื้อได้ที่นี่ >>

การ ก่อผนัง ของบ้านในประเทศไทยนั้นคือผนังที่ใช้วัสดุเล็กๆมาก่อเป็นแผง
เช่นอิฐมอญอิฐมวลเบาคอนกรีตบล็อก

โดยใช้ปูนก่อหรือปูนสอเป็นตัว
ประสานคนทั่วไปมักคิดว่าผนังลักษณะนี้แข็งแรงมากแต่ในวงการก่อสร้าง
ถือว่าเป็นผนังที่ไม่ค่อยแข็งแรงโดยเฉพาะการรับแรงทางแนวนอนยิ่งผนัง
ที่มีความหนาน้อยเช่นผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นที่เกิดจากการเรียงอิฐ
โดยใช้ด้านแคบมาต่อชนกันแล้วละก็ยิ่งรับแรงด้านข้างได้น้อยมากแถม
การรับแรงทางดิ่งมีจำกัดถ้าก่อเป็นผืนโต ๆกว้างๆสูงๆจะมีโอกาสแตกร้าว
หรือล้มได้ง่าย

ก่อผนัง

สาเหตุที่ผนังลักษณะนี้รับแรงได้น้อยมาจากธรรมชาติของการใช้วัสดุที่เป็น
ชิ้นเล็กๆ มาเรียงต่อกันถึงแม้ว่าจะพยายามก่อแบบสลับแนว และใช้วัสดุเชื่อม
ประสานระหว่างก้อนช่วยก็เพิ่มความแข็งแรงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

วิธีทำให้ผนังลักษณะนี้แข็งแรงสามารถรับแรงทั้งแนวดิ่ง และแนวราบได้โดย
ไม่ล้มหรือร้าวจากแรงกระทำต่างๆ ก็คือต้องใส่โครงสร้างรองที่เรียกว่าเสา
เอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างรองนี้
ต้องทำจากวัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างเท่านั้น จึงเน้นว่าต้องเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็กหรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่าค.ส.ล.ไม่ใช่วัสดุประเภทปูนทราย

อย่าเชื่อถ้าพวกช่างชุ่ยมาบอกว่าการใส่เสาเอ็น และทับหลังเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะ
ผนังลักษณะนี้แข็งแรงอยู่แล้ว ถ้าเจอแบบนี้ทางเดียวที่ควรทำ คือไล่ช่างพวกนี้
ออกไปจากไซต์ก่อสร้างทันทีอย่าให้มาพูดผิดๆทำผิดๆ ให้เกิดความเสียหาย
กับบ้านของเราได้อีก

อ่านเพิ่มเติม : ใช้สีน้ำมันทาผนังปูนได้หรือไม่
อ่านเพิ่มเติม : ประตูห้องน้ำเปิดเข้าหรือเปิดออก…อะไรดีกว่ากัน
อ่านเพิ่มเติม : น้ำประปาที่บ้านไหลน้อย เราจะต่อปั๊มน้ำตรงเข้ากับท่อประปาสาธารณะได้หรือไม่
อ่านเพิ่มเติม : เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอย่างไรไม่ให้น้ำรั่ว
อ่านเพิ่มเติม : บ้านจะพังไหม…ถ้าดินรอบบ้านทรุดตัวจนเห็นเสาบ้านลอยโผล่พ้นดินออกมา