คำนวณภาษีอากรที่ดิน รู้ไว้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปสำนักงานที่ดิน

กรมที่ดินได้มีระบบ คำนวณภาษีอากรที่ดิน ระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมเบื้องต้น ในการทำนิติกรรมประเภท ขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง และเช่า ณ สำนักงานที่ดิน ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คลิก โปรแกรมคำนวณภาษีอากร

คำนวณภาษีอากรที่ดิน

การ คำนวณภาษีอากรที่ดิน เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรเตรียมพร้อมก่อนไปสำนักงานที่ดิน เพราะการทำนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ย่อมต้องมีการชำระภาษีอากร ทางกรมที่ดินได้มีบริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากรผ่านโปรแกรมอัตโนมัติช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวเพื่อชำระภาษีอากรในวันจดทะเบียน ที่สำนักงานที่ดินได้ โดยสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น สามารถเรียนรู้ขั้นตอนการเข้าไปใช้ได้ ดังนี้

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ของ กรมที่ดิน เลื่อนลงมาที่ งานบริการ คลิก ที่คำว่า โปรแกรมคำนวณภาษี-อากร
คำนวณภาษีอากรที่ดิน
  • ลำดับแรกเลือกประเภทการจดทะเบียน ประกอบด้วย ขาย , ขายเฉพาะส่วน , ขายฝาก , ให้ , โอนมรดก , จำนอง และเช่า
  • ลำดับถัดมาเลือกประเภทเอกสารสิทธิ ได้แก่ ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง , ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
  • ลำดับสุดท้ายเลือกประเภทบุคคล ระหว่างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
  • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ราคาซื้อขาย , จำนวนที่ดิน , จำนวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ , ขนาดที่ดิน , ราคาประเมิน , จำนวนครั้งการได้มา , การได้มาซึ่งที่ดิน และประเภทการได้มา
  • โปรแกรมจะทำการคำนวณอัตราภาษีอากร ที่ผู้ประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนต้องเตรียมไปชำระในวันจดทะเบียน  ณ สำนักงานที่ดิน

ควรรู้ คำนวณภาษีอากรที่ดิน ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติจากกรมที่ดิน

  • บริการนี้เป็นเพียงการคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้นเท่านั้น
  • ผลที่ได้จากการคำนวณโดยระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากรนี้ไม่สามารถใช้ยันต่อคู่สัญญาและกรมที่ดินได้
  • กรมที่ดินขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบใดๆในผลการคำนวณอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนหรือการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

เรื่อง : ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมที่ดิน

ภาพ : กรมที่ดิน และ https://www.freepik.com/

ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน ใครเป็นคนจ่าย?

ระวังเสียที่ดิน! จากการ ครอบครองปรปักษ์ เกิน 10 ปี

ติดตามบ้านและสวน