โฉนดที่ดินปลอม

วิธีตรวจ โฉนดที่ดินปลอม รีบอ่านก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

โฉนดที่ดินปลอม
โฉนดที่ดินปลอม

จากกรณีการพบ โฉนดที่ดินปลอม ซึ่งนำที่ดินนั้นไปเป็นหลักประกันเงินกู้ ซึ่งได้มีการตรวจสอบพบว่าโฉนดที่ดินปลอมมีความคล้ายคลึงกับของจริงอย่างมาก หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้

ภาพ : www.freepik.com

โฉนดที่ดิน คือ เอกสารสำคัญที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกกต้องตามฎหมายของผู้ที่ถือว่ามีความชอบธรรมในการครอบครองที่ดินผืนนั้น ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญและเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอย่างมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือปัจจุบันก็ยังคงมีโฉนดที่ดินปลอมอยู่เกลื่อน มาดูวิธีตรวจ โฉนดที่ดินปลอม กัน

โฉนดจริงมี 2 ฉบับ

โดยปกติกรมที่ดินจะพิมพ์โฉนดที่ดิน 2 ฉบับ ซึ่งเรียกว่า 1 คู่ฉบับ สำหรับออกเป็นเอกสารสิทธิให้แก่เจ้าของที่ดิน โดยทั้ง 2 ฉบับ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินทุกอย่างตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแปลงที่ดิน ชื่อผู้ถือ เลขที่โฉนด

  • ฉบับที่หนึ่ง เป็นครุฑที่ไม่มีสี สำหรับสำนักงานที่ดิน โดยจะเขียนด้านข้างว่า “ฉบับสำนักงานที่ดิน”
  • ฉบับที่สอง เป็นครุฑที่มีสี ไว้ให้เจ้าของที่ดินถือไว้
ภาพ : https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/6767

6 จุดตรวจโฉนดที่ดินปลอม

ทางกรมที่ดินได้ออกมาเตือนภัยให้รู้เท่าทัน พร้อมกับแนะนำวิธีการสังเกตโฉนดเบื้องต้นด้วยตนเองด้วย 6 จุดตรวจโฉนดที่ดินปลอม

  1. ความชัดเจนของครุฑ จุดที่สังเกตง่ายที่สุด คือ ขนาดรูปแบบลักษณะของครุฑ เมื่อพิมพ์สีแดงทับแล้ว จะต้องเห็นลายเส้นสีดำของครุฑชัดเจน (ชัดเหมือนฉบับสำนักงานที่ดิน)
  2. มีลายน้ำรูปครุฑ เมื่อยกโฉนดที่ดินขึ้นส่องกับแสงจะเห็นลายน้ำรูปครุฑ มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม 10 เซนติเมตร ส่วนตัวอักษรข้อความ “กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย” จะเป็นแนวโค้งตามรูปวงกลมยาว 10.5 เซนติเมตร
  3. เนื้อกระดาษมีใยไหม ต้องเป็นมีเส้นใยไหมสีฟ้า สีแดงอมม่วง โรยในเนื้อกระดาษ โดยเส้นใยไหมดังกล่าวจะมีลักษณะบางส่วนจมอยู่ในเนื้อกระดาษ และบางส่วนลอยอยู่บนผิวกระดาษ หากเป็นสีอื่นมีสิทธิ์ที่จะเป็นของปลอม
  4. เลขที่แบบพิมพ์ เป็นตัวเลขอารบิคแบบโกธิค ความสูงตัวเลข 3/16 นิ้ว
  5. เลขปีที่จัดพิมพ์ ที่อยู่ข้างหน้าเลขที่แบบพิมพ์ จะต้องเป็นเลขไทย
  6. กระดาษเป็นสีครีม ที่มีเนื้อเยื่อภายในกระดาษเป็นสีครีมเหมือนผิวภายนอก

แต่เพื่อให้ชัวร์ ควรนำโฉนดที่ดินไปตรวจสอบกับกรมที่ดิน หรือโทรสอบถามขอคำแนะนำโดยตรงจาก กองการพิมพ์ กรมที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ 0 2448 5711 ที่อยู่ ซอย บรมราชชนนี 46 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 หรือสามารถติดต่อสำนักที่ดินที่ใกล้ที่สุด

Tips : เราตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเบื้องต้นได้เองจากเลขโฉนดที่ดิน โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์ของกรมที่ดิน https://landsmaps.dol.go.th/


ข้อมูล : ทำเนียบรัฐบาล / กรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ชลิตา ศรีพันธบุตร 


โฉนดที่ดิน มีกี่ประเภท ครุฑแดง/ครุฑเขียว/ครุฑดำ/ส.ป.ก.

ระวังเสียที่ดิน! จากการ ครอบครองปรปักษ์ เกิน 10 ปี

ติดตามบ้านและสวน