10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566

ประกาศผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566

กลายเป็นธรรมเนียมประจำทุกปีที่นิตยสารบ้านและสวนจะมอบรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” รวมถึงมีการออกแบบได้เป็นที่ประทับใจกองบรรณาธิการนิตยสารบ้านและสวน สำนักพิมพ์บ้านและสวน และ room Books ซึ่งปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก AIS Fibre/3BB และ SEE JORAKAY อีกด้วย สำหรับผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566 มีดังนี้


 1. โฮมสตูดิโอเชียงใหม่ อบอุ่นใจด้วยแสงแดดและสองแมว
 2. บ้านสวนชั้นเดียว พื้นที่สร้างความสุขเรียบง่ายจากการปลูกต้นไม้
 3. บ้านพื้นถิ่นไทย ที่อบอุ่นด้วยงานไม้เก่า
 4. บ้านชั้นเดียว รีโนเวต ทึบนอกโปร่งใน อยู่สบาย
 5. บ้านโมเดิร์น ที่มีต้นไทรคู่ยักษ์เป็นหัวใจ
 6. บ้านโมเดิร์นชั้นเดียว ที่ยกสูงให้ดูโปร่งตาเหมือนอยู่ชั้น 2
 7. บ้านไม้ไผ่ในสวนแมว
 8. บ้านไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ โลกคู่ขนานที่บรรจบกันของคนกับแมว
 9. บ้านไม้ชั้นเดียว ภายใต้โรงเลี้ยงหมูเก่า กลางสวน
 10. บ้านทิตา บ้านไม้พื้นถิ่นใต้ถุนสูงของสถาปนิกในบทบาทผู้อยู่อาศัย

โฮมสตูดิโอเชียงใหม่ อบอุ่นใจด้วยแสงแดดและสองแมว

 • เจ้าของ – ออกแบบ – ตกแต่ง : คุณโสภิดา จิตรจำนอง และคุณสุจินดา ตุ้ยเขียว

“โฮมสตูดิโอขนาดเล็กที่สะท้อนความสุขเรียบง่ายจากสิ่งรอบตัว ผ่านการทดลองใช้วัสดุ ประตูหน้าต่างและไม้เก่าที่ถ่ายทอดธรรมชาติของวัสดุที่แตกต่างอย่างลงตัว” >> อ่านต่อ

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
บ้านชั้นเดียว
ห้องนอน

บ้านสวนชั้นเดียว พื้นที่สร้างความสุขเรียบง่ายจากการปลูกต้นไม้

 • เจ้าของ : คุณพงศ์เทพ คุณวิวรรณ และคุณพริมา อุทัยสินธุเจริญ
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม – ตกแต่งภายใน : คุณพิเนต บุณยรัตพันธุ์ 
 • ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : คุณณัฐพล ศิริพันธ์

“บ้านชั้นเดียวที่ออกแบบรองรับวัยเกษียณ และส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมต่อความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของคนเมืองให้หวนคืนสู่ความสุขที่สมดุลกับธรรมชาติ” >> อ่านต่อ

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
บ้านฟาร์ม
มุมกินข้าว
แพนทรี่

บ้านพื้นถิ่นไทยที่อบอุ่นด้วยงานไม้เก่า

 • เจ้าของ : คุณดิษฐวัฒน์ – คุณศุภาวีร์ เตียพิบูลย์
 • สถาปนิก : Studio Miti โดยคุณเผดิมเกียรติ สุขกันต์

“เผยเสน่ห์ของบ้านไทยที่ตั้งใจออกแบบให้อยู่สบาย หายใจร่วมกับธรรมชาติ และรองรับครอบครัวขยาย ให้ทุกคนได้มองเห็นความงามของบ้านที่เปลี่ยนไปตามมิติเวลา สมกับชื่อบ้าน Seen House” >> อ่านต่อ

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
ระเบียง
ห้องนอน

บ้านชั้นเดียวรีโนเวต ทึบนอกโปร่งใน อยู่สบาย

 • เจ้าของ : Chun Hooi Tan – Scarlette Lee
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม : Chun Hooi Tan of Core Design Workshop
 • จัดการงานศิลปะและตกแต่งภายใน : Scarlette Lee of Core Design Gallery
 • งานไฟฟ้า : John Loh of Kejuruteraan Letrik T&K
 • ก่อสร้าง : Seong Chin of Sinar Sintetik

“หลอมรวมพื้นที่ภายนอกและฟังก์ชันภายในบ้านให้กลายเป็นส่วนเดียวกันอย่างน่าประทับใจ เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตในบ้านให้ไม่จำกัดกรอบแค่ที่ผนังบ้าน แต่ขยายขอบเขตออกไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ” >> อ่านต่อ

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
ครัวเปิด
บ้านโล่ง
นอนกับพื้น

บ้านโมเดิร์น ที่มีต้นไทรคู่ยักษ์เป็นหัวใจ

 • สถาปนิกและภูมิสถาปนิก : Anonym โดยคุณพงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ และคุณปานดวงใจ รุจจนเวท

“บ้านมีสภาวะน่าสบายโดยอาศัยหลักธรรมชาติ ออกแบบคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยเก็บรักษาต้นไทรคู่ดั้งเดิมให้สร้างความร่มเย็น ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ” >> อ่านต่อ

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
ต้นไทร
ห้องนั่งเล่น
แปลงสวนครัว

บ้านโมเดิร์นชั้นเดียว ที่ยกสูงให้ดูโปร่งตาเหมือนอยู่ชั้น 2

 • เจ้าของ : คุณจิรพล สุโภคเวช และคุณวันดี ตันเตชะสา
 • สถาปนิก – มัณฑนากร – ภูมิสถาปนิก : บริษัทเอ เอ ดี ดีไซน์ จำกัด และ DIFF โดยคุณอยุทธ์ มหาโสม

“ออกแบบเปิดมุมมองบ้านให้มีมิติอย่างน่าสนใจ สอดแทรกธรรมชาติผสานกับความโมเดิร์น และมีความโดดเด่นในการใช้วัสดุที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี” >> อ่านต่อ

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
ห้องนั่งเล่นสีดำ
สวนฟรีฟอร์ม

บ้านไม้ไผ่ในสวนแมว

 • เจ้าของ : คุณจุรีพร ไทยดำรงค์
 • ควบคุมโครงการ : Le Motif Architecture
 • ออกแบบ : Mutchima Studio  
 • ออกแบบและก่อสร้าง : Bamboo Family และ Banjerd Atelier  
 • ออกแบบสวน : คุณอรรฒพร เสลานนท์

“การจะสร้างบ้านให้อยู่กับป่าอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยความตั้งใจมั่น และบ้านไม้ไผ่ในสวนแมวที่อยู่อย่างพึ่งพิงธรรมชาตินี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ” >> อ่านต่อ

บ้านไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ โลกคู่ขนานที่บรรจบกันของคนกับแมว

 • เจ้าของ : คุณณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม : Junsekino Architect and design
 • ตกแต่งภายใน : Junsekino I+D
 • ออกแบบสวน : Kaizentopia
 • ก่อสร้างอาคาร : GA house
 • ก่อสร้างภายใน : Akepakin interior and construction

“บ้านสไตล์ญี่ปุ่นสเปซไทยที่ออกแบบพื้นที่ให้แมวเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว และเป็นมิตรต่อทุกชีวิต เชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนและแมวจนกลายเป็นสเปซที่อบอุ่น” >> อ่านต่อ

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
ช่องทางเดินแมว
ห้องแมว

บ้านไม้ชั้นเดียว ภายใต้โรงเลี้ยงหมูเก่า กลางสวน

 • เจ้าของ : คุณปานเดช บุญเดช และคุณรุ่ง ตั้งตะธารากุล
 • ออกแบบ : บริษัทยางนา สตูดิโอ จำกัด โดยคุณเดโชพล รัตนสัจธรรม
 • ตกแต่ง : คุณปานเดช บุญเดช

“บ้านไม้ชั้นเดียวที่สร้างอยู่ภายใต้โครงสร้างโรงเลี้ยงหมูเก่า โดยมีแนวคิดในการทำทุกอย่างให้ง่าย ใช้วัสดุที่มีให้มากที่สุด เพื่อลดการเกิดขยะใหม่ และทุกชิ้นส่วนของบ้านยังเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป” >> อ่านต่อ

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
บ้านใต้ถุนสูง
บ้านไม้

บ้านทิตา บ้านไม้พื้นถิ่นใต้ถุนสูงของสถาปนิกในบทบาทผู้อยู่อาศัย

“เป็นการต่อยอดสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานกับการใช้งานปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบท และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน” >> อ่านต่อ

10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566
บ้านไม้เก่า
ห้องน้ำ

เรื่อง : ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์

ภาพ : ฝ่ายภาพบ้านและสวน, สำนักพิมพ์บ้านและสวน, room Books

ประกาศผลรางวัล 10 สวนสวย ประจำปี 2566

ประกาศผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2565

ประกาศผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2564