Yellow House บ้านที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะ สะท้อนบริบทการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติ

บ้านคอนกรีตเปลือย Yellow House บ้านที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะ สะท้อนบริบทการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

Yellow House บ้านที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะ สะท้อนบริบทการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติ
Yellow House บ้านที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะ สะท้อนบริบทการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติ

สร้างมุมส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะสอดแทรกไปในทุ่งไม้ยมหอมที่กว้างใหญ่ และเนินเขาสูงต่ำ กับการวาง บ้านคอนกรีตเปลือย ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกปิดทึบทรงกล่องสี่เหลี่ยม ห่อหุ้มชีวิตของผู้อยู่อาศัย ให้รู้สึกได้ทั้งความอบอุ่นและปลอดภัย

DESIGNER DIRECTORY
ออกแบบ: JOYS Architects

บ้านคอนกรีตเปลือย หลังนี้ คือส่วนต่อขยายของร้านกาแฟ Yellow Submarine Coffee Tank และ Yellow Mini ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเนินดินสูงต่ำบนสุด รายล้อมด้วยไม้ยมหอมเรียวสูงบนผืนดินกว้างใหญ่ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 12 ไร่ ของ คุณสืบสาย จิตตเกษม เจ้าของบ้านและหนึ่งในสถาปนิกผู้ออกแบบ

นคอนกรีตเปลือย

บ้านคอนกรีตเปลือย
ลานทางเข้าหลักหน้าบ้านหันหลังให้ที่จอดรถของร้านกาแฟ ออกแบบทางเดินเข้าบ้านเป็นรูปตัวแอล (L) ยกขอบสูง 15 เซนติเมตรตลอดแนว ด้วยลักษณะเป็นเนินดินสูงต่ำไม่เท่ากัน เนินดินด้านหน้าจะช่วยบดบังส่วนห้องรับแขกและพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นส่วนตัว  
บ้านคอนกรีตเปลือย
มุมมองจาก Yellow Mini ส่วนต่อขยายของร้านกาแฟมองไปยังบ้าน ให้ความรู้สึกลึกลับและปิดกั้น บ้านตั้งอยู่บนเนินดินเชิงเขาส่วนที่สูงสุดของที่ดิน 12 ไร่ ที่ดินเป็นพื้นที่เก่าแก่ของครอบครัว ปกคลุมด้วยกลุ่มไม้ยมหอมสูงใหญ่

บ้านที่เป็นครัวของคาเฟ่ บ้านคอนกรีตเปลือย

รุ่งเช้าเกือบทุกวัน จะได้กลิ่นหอมเนยและช็อกโกแล็ตคละคลุ้งไปทั่วบ้าน จากฝีมือการทำขนมของทีมอบมือหนึ่งของร้านกาแฟบ้านคอนกรีตเปลือย Yellow House ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเนินดินสูงต่ำบนสุด  รายล้อมด้วยไม้ยมหอมเรียวสูงบนผืนดินกว้างใหญ่ เป็นส่วนต่อขยายของร้านกาแฟ Yellow Submarine Coffee Tank และ Yellow Mini ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 12 ไร่ บ้านหลังนี้สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เป็นส่วนสนับสนุนร้านกาแฟ Yellow Submarine Coffee Tank ของ คุณสืบสาย จิตตเกษม เจ้าของบ้านและหนึ่งในสถาปนิกผู้ออกแบบ ด้วยความจำเป็นต้องดูแลคาเฟ่ทุกช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนครัวที่ตั้งใจออกแบบให้ใหญ่เป็นพิเศษเพื่อรองรับการทำขนม

บ้านคอนกรีตเปลือย
มุมทำขนมสำหรับร้านกาแฟที่ใช้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับพนักงาน จึงทำเป็นห้องกว้างและเพดานสูง ออกแบบช่องเปิดยาวด้านบนผนังทำให้บริเวณนี้สว่าง โล่ง อากาศถ่ายเทดี

สถาปัตยกรรมกำหนดขอบเขตเชื่อมต่อฟังก์ชันและความสัมพันธ์

ที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่เก่าแก่ของครอบครัว ลักษณะเป็นเนินดินสูงต่ำตามเชิงเขา มีกลุ่มไม้ยมหอมกระจายตัวทั่วแปลง  ที่ดินส่วนแรกเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างร้านคาเฟ่ Yellow Submarine Coffee Tank ต่อมาได้สร้างส่วนที่ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งให้ลูกค้าในชื่อ Yellow Mini ส่วนที่ 3 เป็นบ้านพักอาศัยซึ่งอยู่ถัดขึ้นไปบนเนินสูงในระยะมองเห็นได้จากโครงการ Yellow Mini ซึ่งเจ้าของบ้านต้องการให้เกิดความเป็นส่วนตัว และปลอดภัยให้มากที่สุด ในขณะที่ตั้งอยู่ท่ามกลางการเป็นพื้นที่สาธารณะ จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการออกแบบของทีมสถาปนิกจาก JOYS Architects ได้แก่ คุณสืบสาย จิตตเกษม คุณประเสริฐ อนันทยานนท์ และ คุณณัฏฐ์ ละเอียดอ่อน  

บ้านคอนกรีตเปลือย
บ้านคุณสืบสาย จิตตเกษม

ด้วยความตั้งใจของเจ้าของบ้านที่ต้องการรักษาต้นไม้เดิมไว้ให้อยู่ในระดับดินเดิม จึงยึดหลักการใช้ลักษณะทางธรรมชาติของที่ตั้งเป็นตัวกำหนดการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และต้องการให้เกิดการเชื่อมต่อที่ลื่นไหล ไม่ปิดกั้นระหว่างภายนอกกับภายใน จึงออกแบบเป็นบ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร ที่แต่ละด้านมีคอร์ตของตัวเอง เปิดรับทิวทัศน์ของธรรมชาติจากภายนอกได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล ใช้เชื่อมต่อพื้นที่ภายในระหว่างกันและกัน ให้รับรู้ได้ทั้งทางความรู้สึกและทางสายตา

ผู้ออกแบบตั้งใจสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อกำหนดอาณาเขตพื้นที่การใช้งานที่ต่างกันบนพื้นที่สาธารณะของอาคารทั้ง 3 หลัง  โดยใช้ศักยภาพของลักษณะเนินดินสูงต่ำ และองค์ประกอบผนังและหลังคาคอนกรีตเปลือย ช่วยในการกำหนดสเปซที่รองรับแต่ละกิจกรรม โดยร้านคาเฟ่ซึ่งเป็นอาคารสาธารณะ 2 หลังมีสเปซเปิดโล่งเพื่อต้อนรับ ในขณะที่บ้านพักอาศัยมีลักษณะภายนอกทึบตัน และมีขอบเขตของพื้นที่ใช้สอยที่ชัดเจนกว่า แต่ดูมีความต่อเนื่องกันด้วยการใช้ลักษณะพื้นผิวอาคารแบบเดียวกัน

คอร์ตทั้ง 4 เชื่อมต่อความสัมพันธ์ภายนอกและภายใน

บ้านคอนกรีตเปลือย
คอร์ตที่อยู่ส่วนหน้าสุดของบ้านเป็นเนินดินสูง 40 เซนติเมตรจากระดับดินปกติ กำหนดมุมมองจากภายในบ้าน ด้วยการออกแบบช่องเปิดให้มีขนาดไม่เท่ากัน โดยทำช่องเปิดต่ำเพื่อบังมุมมองจากภายนอก และช่องเปิดสูงเพื่อเปิดรับทิวทัศน์ได้เต็มที่

ผู้ออกแบบเริ่มจากการวางผังของ 4 คอร์ตครอบลงบนต้นไม้และเนินดินที่มีอยู่เดิม แล้วจึงวางพื้นที่ใช้สอยในพื้นที่ว่างเพื่อเชื่อมฟังก์ชันแต่ละโซนและมุมมองทิวทัศน์ภายนอกให้สัมพันธ์กัน โดยวางให้ห้องรับแขกและห้องนอนอยู่ในแนวแกนกลางของบ้าน แล้วจึงวางห้องแต่งตัว ห้องทำงาน ห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร และห้องนอนแขก ให้อยู่เป็นวงรอบนอกของผัง โดยใช้คอร์ตทั้ง 4 เชื่อมความสัมพันธ์ภายนอกและภายในให้สามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้ทุกพื้นที่

บ้านคอนกรีตเปลือย
คอร์ตบริเวณโถงทางเข้าหน้าบ้าน ทำให้สัมผัสถึงการเปลี่ยนผ่านจากพื้นที่เปิดโล่งสู่พื้นที่กึ่งโล่งกึ่งทึบ แสดงถึงการเข้าสู่พื้นที่ขอบเขตบ้าน
  • คอร์ตที่ 1 และ 2 อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านโดยคอร์ตที่ 1 เป็นเนินดินสูง 40 เซนติเมตร รอบคอร์ตติดกับโถงทางเข้าบ้าน ห้องรับแขก ห้องครัว มีความเป็นสาธารณะมากกว่าส่วนใช้งานอื่น
  • คอร์ตที่ 2 เป็น Service Court ที่สูงเท่ากับระดับถนน เป็นส่วนซักล้าง ตากผ้า รวมถึงวางต้นไม้ประดับ และเชื่อมต่อกับห้องน้ำใหญ่
  • คอร์ตที่ 3 เป็นเนินดินสูงสุดที่ระดับ 80 เซนติเมตร เป็นพื้นที่คั่นระหว่างส่วนรับประทานอาหารที่อยู่ด้านหน้าบ้าน กับห้องทำงานที่อยู่ด้านหลังบ้าน และมีบันไดขึ้นไปบนดาดฟ้า
  • คอร์ตที่ 4 อยู่หลังบ้านด้านในสุด เดิมเป็นพื้นที่โล่งไม่มีต้นไม้ปกคลุม จึงขุดดินทำเป็นสระว่ายน้ำ คอร์ตนี้เชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนตัวมากที่สุด ได้แก่ ห้องทำงาน ห้องนอน และห้องน้ำ 
บ้านคอนกรีตเปลือย
จากโถงทางเข้าจะพบห้องรับแขกที่เชื่อมต่อกับส่วนรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำแขก เป็นพื้นที่กึ่งส่วนตัวกึ่งสาธารณะที่ทั้งคนในครอบครัวและพนักงานร้านกาแฟก็สามารถผ่านพื้นที่นี้ได้
มุมรับแขกมีความต่อเนื่องกับคอร์ตทั้งสองด้าน ทำให้เกิดการเชื่อมต่อทางสายตาเห็นกันและกัน ทำผนังกระจกบานใหญ่ที่เปิดรับลมธรรมชาติเต็มที่
มุมรับแขกมีความต่อเนื่องกับคอร์ตทั้งสองด้าน ทำให้เกิดการเชื่อมต่อทางสายตาเห็นกันและกัน ทำผนังกระจกบานใหญ่ที่เปิดรับลมธรรมชาติเต็มที่
มุมมองจากห้องรับแขกเปิดเชื่อมให้เห็นคอร์ตหน้าบ้าน โดยผู้ออกแบบสร้างเป็นช่องลม ที่ทำช่องเปิดด้านนอกให้แคบกว่าช่องเปิดด้านใน ทำให้ลมพัดเข้ามามีความเร็วมากขึ้น และสร้างสภาวะน่าสบายให้บ้าน
มุมมองจากห้องรับแขกเปิดเชื่อมให้เห็นคอร์ตหน้าบ้าน โดยผู้ออกแบบสร้างเป็นช่องลม ที่ทำช่องเปิดด้านนอกให้แคบกว่าช่องเปิดด้านใน ทำให้ลมพัดเข้ามามีความเร็วมากขึ้น และสร้างสภาวะน่าสบายให้บ้าน
พื้นที่รับประทานอาหารและห้องครัวอยู่ติดกับคอร์ตหน้าบ้าน ทำเป็นทางเข้ารองสำหรับพนักงานทำขนมให้ร้านกาแฟ
พื้นที่รับประทานอาหารและห้องครัวอยู่ติดกับคอร์ตหน้าบ้าน ทำเป็นทางเข้ารองสำหรับพนักงานทำขนมให้ร้านกาแฟ
มุมทำขนมและห้องครัวเชื่อมต่อกับคอร์ตกลางบ้านซึ่งมีบันไดขึ้นไปบนดาดฟ้าได้
มุมทำขนมและห้องครัวเชื่อมต่อกับคอร์ตกลางบ้านซึ่งมีบันไดขึ้นไปบนดาดฟ้าได้
คอร์ตกลางบ้านเป็นเนินดินสูง 80 เซนติเมตร และเป็นทางเดินขึ้นดาดฟ้า ทำช่องเปิดบานใหญ่ที่สามารถเปิดได้กว้างและสลับซ้ายขวาได้ ทำเคาน์เตอร์คอนกรีตขัดเผยผิวหิน เป็นทั้งอ่างล้างมือ ที่วางของ และขั้นบันได
คอร์ตกลางบ้านเป็นเนินดินสูง 80 เซนติเมตร และเป็นทางเดินขึ้นดาดฟ้า ทำช่องเปิดบานใหญ่ที่สามารถเปิดได้กว้างและสลับซ้ายขวาได้ ทำเคาน์เตอร์คอนกรีตขัดเผยผิวหิน เป็นทั้งอ่างล้างมือ ที่วางของ และขั้นบันได
Service Court อยู่ติดห้องนอนแขกที่อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าบ้าน โดยออกแบบให้เป็นพื้นที่ตากผ้า วางต้นไม้ประดับ และยังเชื่อมต่อทางสายตาไปยังร้านกาแฟ
Service Court อยู่ติดห้องนอนแขกที่อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าบ้าน โดยออกแบบให้เป็นพื้นที่ตากผ้า วางต้นไม้ประดับ และยังเชื่อมต่อทางสายตาไปยังร้านกาแฟ
คอร์ตด้านหลังบ้านเชื่อมต่อระหว่างห้องน้ำกับห้องทำงาน และเปิดช่องแสงให้ห้องนอน คอร์ตนี้เป็นเนินดินต่ำที่สุดและไม่มีต้นไม้ จึงคว้านดินลึกลงไป 1.10 เมตร สร้างเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัว
คอร์ตด้านหลังบ้านเชื่อมต่อระหว่างห้องน้ำกับห้องทำงาน และเปิดช่องแสงให้ห้องนอน คอร์ตนี้เป็นเนินดินต่ำที่สุดและไม่มีต้นไม้ จึงคว้านดินลึกลงไป 1.10 เมตร สร้างเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัว

แม้ภายนอกจะปิดทึบ แต่ภายในบ้านกลับให้ความรู้สึกเข้าถึงธรรมชาติในทุกพื้นที่ใช้งาน เสมือนอยู่ภายนอกบ้าน ที่ให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน

คอนกรีตเปลือยสะท้อนอัตลักษณ์

ผนังบ้านเป็นคอนกรีตเปลือยโชว์ผิวขรุขระทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างภายนอกกับภายใน การทำผนังนี้เกิดจากการทดลองหลายครั้งของผู้ออกแบบ ผนังส่วนใหญ่จะดูหนาและทึบตัน เพราะใช้ระบบโครงสร้างเสา-คาน ก่ออิฐฉาบปูนกั้นพื้นที่ใช้สอยต่างๆ แล้วปิดผิวทับผนังอีกชั้นด้วยเทคนิคการหล่อคอนกรีตในที่ ด้วยการตั้งไม้แบบให้ห่างจากผนังก่อประมาณ 3 เซนติเมตร แล้วขึงเทคอนกรีตลงไป วิธีนี้ทำให้เกิดพื้นผิวผนังเป็นรอยต่อของไม้แบบ และเกิดร่องรอยความไม่เรียบร้อย เช่น มีก้อนหินโผล่ออก มีโพรงเกิดจากฟองอากาศซึ่งเป็นเสน่ห์ของงานหล่อคอนกรีต

บ้านคอนกรีตเปลือย
ห้องนอนอยู่หลังผนังห้องรับแขก เป็นพื้นที่ใจกลางบ้านปิดทึบกว่าส่วนอื่น แต่ออกแบบให้เปิดรับแสงธรรมชาติจากคอร์ตได้
โซนนั่งทำงานในห้องนอนอยู่ติดกับคอร์ตกลางบ้านซึ่งเป็นเนินดินสูง 80 เซนติเมตร ทำให้เห็นระดับดินสูงเกือบเสมอโต๊ะทำงาน
โซนนั่งทำงานในห้องนอนอยู่ติดกับคอร์ตกลางบ้านซึ่งเป็นเนินดินสูง 80 เซนติเมตร ทำให้เห็นระดับดินสูงเกือบเสมอโต๊ะทำงาน
ทำโต๊ะทำงานที่ความสูง 80 เซนติเมตร สอดคล้องกับความสูงของเนินดินของคอร์ตกลางบ้าน และทำช่องเปิดกว้าง ทำให้ระหว่างนั่งทำงานสามารถรับลมและแสงแดดธรรมชาติได้ รวมถึงเสียงนกที่บินวนรอบท้องฟ้า
ทำโต๊ะทำงานที่ความสูง 80 เซนติเมตร สอดคล้องกับความสูงของเนินดินของคอร์ตกลางบ้าน และทำช่องเปิดกว้าง ทำให้ระหว่างนั่งทำงานสามารถรับลมและแสงแดดธรรมชาติได้ รวมถึงเสียงนกที่บินวนรอบท้องฟ้า
ทำห้องน้ำและส่วนแต่งตัวเป็นห้องเดียวกัน และมองข้ามคอร์ตให้ต่อเนื่องกับห้องทำงาน โดยทำเคาน์เตอร์ยาวกลางห้องกรุท็อปเคาน์เตอร์ด้วยหินอ่อนสีน้ำตาลลบขอบมน เคาน์เตอร์ใช้วิธีการหล่อคอนกรีตเช่นเดียวกับการทำผนังบ้าน
ทำห้องน้ำและส่วนแต่งตัวเป็นห้องเดียวกัน และมองข้ามคอร์ตให้ต่อเนื่องกับห้องทำงาน โดยทำเคาน์เตอร์ยาวกลางห้องกรุท็อปเคาน์เตอร์ด้วยหินอ่อนสีน้ำตาลลบขอบมน เคาน์เตอร์ใช้วิธีการหล่อคอนกรีตเช่นเดียวกับการทำผนังบ้าน

เปลี่ยนภาพจำของบ้านกลางป่าใหญ่ที่มักสร้างจากไม้ ด้วยมวลคอนกรีตสี่เหลี่ยมทึบตันคล้ายถ้ำที่ใช้หยุดพักยามเดินหลงป่า

ด้วยแนวคิดการสร้างต่อเนื่องระหว่างพื้นที่ภายในกับภายนอก การเล่นระดับพื้นภายในบ้านที่ให้สัมพันธ์กับระดับเนินดินภายนอก และใช้ศักยภาพของพื้นที่ที่เป็นเนินช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวบดบังมุมมองจากภายนอก ได้ผสานการรับรู้ความเป็นภายนอกบ้านและภายในบ้านเข้าด้วยกันจนแยกไม่ออก ให้ความรู้สึกโล่งกว้าง สบาย เหมือนนั่งอยู่นอกบ้านกลางป่า แต่รู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่ในบ้าน  และเชื่อมต่อพื้นที่บ้านที่เป็นส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะที่พลุกพล่านของร้านกาแฟได้อย่างกลมกลืน

บ้านคอนกรีตเปลือย
บันไดทางขึ้นและพื้นที่ดาดฟ้าเป็นที่เปิดโล่ง มีส่วนของโครงสร้างอาคารโผล่ขึ้นมา ใช้แทนเฟอร์นิเจอร์รองรับกิจกรรมและชมวิว
บ้านคอนกรีตเปลือย
บันไดทางขึ้นและพื้นที่ดาดฟ้าเป็นที่เปิดโล่ง มีส่วนของโครงสร้างอาคารโผล่ขึ้นมา ใช้แทนเฟอร์นิเจอร์รองรับกิจกรรมและชมวิว

Detail Designs

สัจจะวัสดุ วัสดุปิดผิวอาคารทั้งภายนอกและภายในเป็นคอนกรีตเปลือย โชว์ร่องรอยการผสานตัวระหว่างก้อนหิน เนื้อปูน และโพรงอากาศ
สัจจะวัสดุ วัสดุปิดผิวอาคารทั้งภายนอกและภายในเป็นคอนกรีตเปลือย โชว์ร่องรอยการผสานตัวระหว่างก้อนหิน เนื้อปูน และโพรงอากาศ
บ้านคอนกรีตเปลือย
การเดินท่องานระบบ ออกแบบแนวการเดินท่อระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศอย่างพิถีพิถัน โดยทำเตรียมช่องผนังสำหรับลอดท่อประมาณ 15-20 เซนติเมตร
บ้านคอนกรีตเปลือย
การขัดผิวเปิดลายหิน ทำพื้นผิวส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารด้วยเทคนิคการขัดผิวเปิดลายหิน เพื่อโชว์พื้นผิวดิบหยาบจากธรรมชาติ
บ้านคอนกรีตเปลือย
โครงสร้างบ้าน เป็นระบบเสาและคาน โดยทำผนังด้วยผนังก่ออิฐและตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีตให้ห่างจากผนังก่ออิฐ 3-5 เซนติเมตร เมื่อแกะไม้แบบแล้วตั้งหล่อในชั้นถัดไป ก็จะเกิดรอยต่อลวดลายทุกช่วง 1 เมตรตามขนาดไม้แบบ
บ้านคอนกรีตเปลือย
วัสดุธรรมชาติไม่ปรุงแต่งปิดผิว ภายนอกบ้านใช้วัสดุที่ไม่ปรุงแต่งพื้นผิว เช่น พื้นโรยหินก่อสร้าง เหล็กโครงสร้างข้ออ้อยที่ปล่อยให้เกิดสนิมตามธรรมชาติ และก้อนคอนกรีตเปลือยโชว์ลวดลายของหิน

เจ้าของ :  คุณสืบสาย จิตตเกษม 
ออกแบบ-ตกแต่ง : JOYS Architects

เรื่อง : อุราวัลย์ รุกขไชยศิริกุล
ภาพ : อภินัยน์ ทรรศโนภาส
สไตล์ : Suntreeya


บ้านเหล็กในป่าใหญ่

บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านไม้ชั้นเดียว ริมบึงสุดสงบ

ติดตามอ่าน บ้านและสวน