ALEMBIC REAL ESTATE นั่งทำงานในที่ออฟฟิศเน้นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับพนักงาน

ALEMBIC REAL ESTATE ออฟฟิศที่ตั้งอยู่ในสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1965 ได้รับการชุบชีวิตใหม่อีกครั้งเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ ในเมืองวาโดดารา รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย

ALEMBIC REAL ESTATE เน้นแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานที่เป็นมิตรกับพนักงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน การเสริมองค์ประกอบใหม่ในบริบทสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างความดิบเท่สไตล์อินดัสเทรียลกับบรรยากาศสำนักงานที่ทันสมัย สร้างมิติใหม่ที่มีความกลมกลืนของวัสดุใหม่และโครงสร้างเดิม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน สเปซ และฟังก์ชันอย่างสมดุล

ALEMBIC REAL ESTATE ออฟฟิศ
ALEMBIC REAL ESTATE ออฟฟิศ

บริเวณพื้นที่ทำงานจัดวางผังในแบบเปิดโล่ง สเปซมีความลื่นไหล ในขณะเดียวกันก็กำหนดพื้นที่และแบ่งขอบเขต ชัดเจนด้วยการใช้พาร์ทิชัน และสร้างพื้นที่ปิดล้อมด้วยกระจกใส โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ประติมากรรมแสงไฟเหนือฝ้าเพดานที่พุ่งนำสายตาต่อเนื่องครอบคลุมทั่วพื้นที่ เพิ่มความโฉบเฉี่ยวเป็นเอกลักษณ์

บรรยากาศในสำนักงานเน้นความสุขุมด้วยชุดสีในโทนสีเทา สีฟ้า และสีดำ ผสานกับความอบอุ่นของผนังอิฐในบาง พื้นที่ โดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น แทรกด้วยสีเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่หยอดไว้ตามพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้การจัดไลติ้งที่เหมาะสมยังช่วยลดทอนบรรยากาศเคร่งขรึมให้ดูเป็นกันเองยิ่งขึ้น

เจ้าของ: Alembic Real Estate
ที่อยู่: รัฐคุชราด ประเทศอินเดีย
พื้นที่ใช้สอย: 1,065 ตารางเมตร
Website: www.alembicrealestate.com

ออกแบบ: The Crossboundaries (thecrossboundaries.com)
ภาพ: Cross Clicks (Ashish Chakroborty)

MDC HEADQUARTERS ชูความสร้างสรรค์ขององค์กรผ่านอาคารบิดแกน