MDC HEADQUARTERS ชูความสร้างสรรค์ขององค์กรผ่านอาคารบิดแกน

สำนักงานแห่งใหม่ของ MDC (Thailand) บริษัทขายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ขนาดใหญ่ของไทย เกิดจากความต้องการในการขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทและการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรมในเวลาเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้รูปแบบอาคารของ MDC จึงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตัวอาคารโดดเด่นด้วยสีขาวสะอาดตา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารที่ดูเหมือนลอยบิดแกนไปมาทำให้เกิดพลังความเคลื่อนไหว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นภาพจำเชิงความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดีMDC HEADQUARTERS ออฟฟิศ ขายเครื่องมือแพทย์ MDC HEADQUARTERS ออฟฟิศ ขายเครื่องมือแพทย์

เนื่องจากพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ่ หนึ่งในโจทย์สำคัญจึงเป็นการสร้างพื้นที่สำนักงานที่ใกล้ชิดธรรมชาติหรือพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด เพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการทำงาน จากโจทย์ดังกล่าวจึงมีการแบ่งพื้นที่ใช้งานของพนักงานแต่ละฝ่ายออกเป็นส่วนๆ แต่ขณะเดียวกันก็ยังสามารถติดต่อประสานงานกันได้สะดวก ด้วยการออกแบบเส้นทางสัญจรผ่านสะพานเชื่อมอาคารบริเวณชั้น 2 และ 3

การวางพื้นที่ใช้สอยแยกออกจากกันนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดความเป็นส่วนตัวของแต่ละแผนกแล้ว ยังทำให้เกิดการแทรกตัวของพื้นที่สีเขียวระหว่างพื้นที่ใช้งานสลับกันไปมาทั้งโครงการ เมื่อพนักงานจากแผนกหนึ่งเดินผ่านพื้นที่สวน ก็จะช่วยปรับอารมณ์และบรรยากาศก่อนเข้าสู่พื้นที่อีกส่วน โดยกลุ่มอาคารทั้งหมดจะถูกวางตำแหน่งให้ปิดล้อมพื้นที่สีเขียวไว้ด้านใน   เกิดเป็นสวนส่วนตัวที่มีเพียงพนักงานของ MDC เท่านั้นที่สามารถมองเห็นและใช้งานพื้นที่ดังกล่าวได้ MDC HEADQUARTERS ออฟฟิศ ขายเครื่องมือแพทย์ MDC HEADQUARTERS ออฟฟิศ ขายเครื่องมือแพทย์ MDC HEADQUARTERS ออฟฟิศ ขายเครื่องมือแพทย์ MDC HEADQUARTERS ออฟฟิศ ขายเครื่องมือแพทย์ MDC HEADQUARTERS ออฟฟิศ ขายเครื่องมือแพทย์

นอกจากนี้เมื่อมองในภาพรวมจะพบว่ามีการแบ่งอาคารออกเป็น 4 ส่วน จัดวางตำแหน่งตามทิศทางที่เหมาะสม โดย ออกแบบให้ด้านแคบซึ่งเป็นผนังทึบของอาคารหันเข้ารับแดดทางทิศตะวันตกและตะวันออก และออกแบบช่องเปิดไว้ ทางทิศเหนือและใต้เพื่อรับลมและแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคาร ส่วนบริเวณหลังคาได้ติดตั้ง solar Slab เพื่อช่วยลดความ ร้อนจากดาดฟ้า รวมถึงทุกช่องเปิดที่กรุกระจกจะติดฟิล์มกันความร้อนไว้อีกชั้นหนึ่ง ทำให้สภาพแวดล้อมภายในอาคาร เอื้อต่อการทำงานตลอดวันMDC HEADQUARTERS ออฟฟิศ ขายเครื่องมือแพทย์ MDC HEADQUARTERS ออฟฟิศ ขายเครื่องมือแพทย์

ข้อมูล
พื้นที่ใช้สอย: 1,400 ตารางเมตร
ที่อยู่: 111 ซอยรามคำแหง 118 แยก 47 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โทร.: 0-2735-3481


เจ้าของ: MDC (Thailand) Co., Ltd.
ออกแบบ: IDIN Architects
ภาพ: DOF Sky|Ground

MoMA สถาปัตยกรรมร่วมสมัยกับความเป็นไปได้ใหม่ของอะลูมิเนียม