ALEMBIC REAL ESTATE นั่งทำงานในที่ออฟฟิศเน้นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับพนักงาน

สำนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Alembic Real Estate ในสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่าครึ่งศตวรรษ ที่เน้นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับพนักงาน