SHER MAKER สตูดิโอสถาปนิกที่รักในงานออกแบบและการทำเวิร์กชอป  

Sher Maker คือสตูดิโอสถาปนิกที่มุ่งเน้นการทำงานออกแบบควบคู่ไปกับการลงมือทดลองค้นคว้าความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ด้วยเหตุนี้พื้นที่ทำงานจึงประกอบด้วยส่วนสตูดิโอออกแบบและพื้นที่เวิร์กชอป  

จุดเริ่มต้นของ Sher Maker เกิดจากผืนที่ดินเปล่า นักออกแบบเลือกใช้หลังคารูปทรงหน้าจั่วซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสถาปัตยกรรมมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ โดยออกแบบสัดส่วนอาคารให้เป็นไปตามระบบของขนาดวัสดุที่นำมาก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างหลัก หรือวัสดุก่อสร้างอย่างเมทัลชีทพ่นสีดำ และระแนงกรองแสง เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรพร้อมกับลดเวลาการทำงานของช่าง ช่วยให้อาคารเสร็จสมบูรณ์รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้การใช้แผ่นไม้อัดประกบกับเสาเหล็กก็ช่วยลดทอนความแข็งกระด้างและสร้างความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับบริบทสีเขียวโดยรอบ SHER MAKER สถาปนิกเชียงใหม่ หน้าจั่ว SHER MAKER สถาปนิกเชียงใหม่ หน้าจั่ว SHER MAKER สถาปนิกเชียงใหม่ หน้าจั่ว SHER MAKER สถาปนิกเชียงใหม่ หน้าจั่ว

นักออกแบบให้ความสำคัญกับบริบทของที่ตั้งอาคารอย่างยิ่ง โดยมีการเจาะพื้นผิวอาคารบางส่วนเพื่อให้ต้นนนทรีที่มีอยู่เดิมสามารถเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ภาษาทางสถาปัตยกรรมของหลังคาจั่วยังสะท้อนถึงความถ่อมตนต่อบริบทรอบข้าง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นฉากหลังและภาพจำที่สวยงามให้กับเพื่อนบ้านและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้ชายคาขนาดใหญ่ได้รับการแบ่งกั้นให้เป็นสตูดิโอสำหรับทำงานขนาด 40 ตารางเมตรคำนวณให้ลงตัวพอดีกับสัดส่วนผู้ใช้งานและกิจกรรมการทำงานทีมเล็ก โดยชั้นบนใช้เป็นห้องพักสำหรับนักศึกษาฝึกงาน และพื้นที่เก็บของใต้หลังคา SHER MAKER สถาปนิกเชียงใหม่ หน้าจั่ว SHER MAKER สถาปนิกเชียงใหม่ หน้าจั่ว SHER MAKER สถาปนิกเชียงใหม่ หน้าจั่ว

ใต้ชายคาขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนที่เหลือจากสตูดิโอหลัก จึงกลายเป็นพื้นที่กึ่งเอ๊าต์ดอร์ โดยนักออกแบบได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อใช้เวิร์กชอป ส่วนเก็บอุปกรณ์ทำงานช่าง และส่วรลานกลางซึ่งเป็นโถงอเนกประสงค์ที่ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่รองรับการประชุม โต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน การทำกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ไปจนถึงการทำงานช่างฝีมือขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานโถงส่วนนี้ได้อย่างอิสระและเกิดประโยชน์สูงสุด SHER MAKER สถาปนิกเชียงใหม่ หน้าจั่ว

ข้อมูล
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร
ที่ตั้ง : ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. : 08-9175-7004
Website : www.shermaker.com


เจ้าของออกแบบ : Sher Maker
ภาพ: นันทิยา

Wood and Mountain Cabin บ้านกระท่อม โฮมสเตย์กลางธรรมชาติ

BOONMA CAFE คาเฟ่ลับ ๆ กลางป่าที่ปรับภาพจำด้วยฟาซาดพลาสติก