คำนวณจำนวนกระเบื้อง ด้วยวิธีการคิดพื้นที่หลังคา

วิธี คำนวณจำนวนกระเบื้อง สำหรับมุงหลังค่าอย่างง่าย โดยคิดพื้นที่ของหลังคาออกมาเป็นตารางเมตร สำหรับนำไปคุยกับช่างและเตรียมงบประมาณได้ถูกต้อง

วิธี คำนวณจำนวนกระเบื้อง เป็นสิ่งที่มีผู้อ่านถามกันเข้ามามากพอดูเหมือนกัน เพราะต้องการที่จะคำนวณราคาว่าบ้านของเรานั้น หากจะเปลี่ยนไปใช้หลังคาหนึ่ง ๆ ควรจะต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้เท่าไรกัน? และในการคำนวณพื้นที่หลังคาอย่างง่ายนี้ก็ช่วยให้การพูดคุยกับช่างเป็นไปได้โดยเข้าใจตรงกันอีกด้วย สามารถทำให้คิดพื้นที่ของหลังคาออกมาเป็นตารางเมตรได้ไม่ยากเลย

ในการ คำนวณจำนวนกระเบื้อง นั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้พื้นที่หลังคาก่อน โดยที่ในการคำนวณพื้นที่หลังคานั้นจะใช้สูตรการหาพื้นที่ 3 สูตร

  1. สูตรการหาพื้นที่▯
  2. สูตรการหาพื้นที่ △ ด้านเท่า
  3. สูตรการหาพื้นที่ △ ด้านไม่เท่า
คำนวณจำนวนกระเบื้อง

จะเห็นได้ว่าที่จริงแล้ว เราสามารถหาพื้นที่ของหลังคาโดยพิจารณาให้หลังคาเป็น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และในกรณีที่หลังคาเป็นรูปทรงอิสระ ก็สามารถนำมาแตกองค์ประกอบเป็นสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าได้

สูตรของการหาพื้นที่ทั้งหมดมีดังนี้

สูตรที่ 1 (สูตรการหาพื้นที่▯)

ให้นำด้านยาว และ ด้านกว้าง ของสี่เหลี่ยมมาคูณกันตามสูตร

พื้นที่ ▯

= กว้าง x ยาว

= X x Y (ตามภาพ)

สูตรที่ 2 (สูตรการหาพื้นที่ △ ด้านเท่า)

ให้นำความสูงของสามเหลี่ยมคูณด้วยฐานหรือด้านยาวแล้วหารสอง

พื้นที่ △ ด้านเท่า

= ½(ความสูง x ฐาน)

= ½(ความสูง x ด้านยาว)

= ½(X x Y)สูตรที่ 3 (สูตรการหาพื้นที่ △ ด้านไม่เท่า)

เริ่มด้วยการหาค่า S เพื่อใช้ในการคำนวณเสียก่อน โดยที่ ค่า S นั้นจะมาจากการนำความยาวด้านทุกด้านของสามเหลี่ยมมาบวกกันแล้วหารสอง

ค่า S สำหรับคำนวณ พื้นที่ △ ด้านไม่เท่า

=½(AxBxC)

จากนั้นเมื่อได้ ค่า S มาแล้ว ให้นำเข้าสูตรหาพื้นที่ △ ด้านไม่เท่า ดังนี้

พื้นที่ △ ด้านไม่เท่า

= √(s(S-A)(S-B)(S-C)

*ความยาวด้านที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณให้ดูภาพประกอบตามแต่ละสูตร

เมื่อเราได้พื้นที่ในแต่ละด้านมาแล้ว ก็สามารถนำมาคำนวณกับค่ากลางของปริมาณต่อตารางเมตรของหลังคาแต่ละประเภทได้ดังนี้
**ปริมาณต่อแผ่นตามตารางเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณ ทั้งนี้อาจแตกต่างไปตามระยะยื่นและระยะซ้อนทับที่ต่างกัน

  • กระเบื้องคอนกรีต ใช้ 11 แผ่น/ตารางเมตร
  • กระเบื้องลอนคู่/ลอนเล็ก 1.2 เมตร ใช้ 2.2 แผ่น/ตารางเมตร
  • กระเบื้องลอนคู่/ลอนเล็ก 1.5 เมตร ใช้ 1.7 แผ่น/ตารางเมตร
  • เมทัลชีต ใช้ 1.2 แผ่น/ตารางเมตร

*** ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคำนวณคร่าว ๆ เพื่อใช้พูดคุยกับช่าง ไม่ใช่ปริมาณที่ชัดเจนสำหรับการซื้อวัสดุ อาจมีความผิดพลาดในการกะปริมาณได้

และเพียงเท่านี้ ท่านผู้อ่านก็สามารถคำนวณขนาดของหลังคาและจำนวนกระเบื้องหลังคาที่น่าจะต้องใช้กันได้แล้วครับ


เรื่องและภาพประกอบ : Wuthikorn Sut


มาทำความรู้จัก “หลังคา” รูปแบบต่างๆ กันเถอะ

เช็ก 5 สัญญาณหลังคารั่ว รู้ก่อนเกิดปัญหา

กระเบื้องหลังคาเก่า-ใหม่ แตกได้ ร้าวได้ หน้าฝนทำให้น้ำรั่วซึม

ติดตามบ้านและสวน www.facebook.com/baanlaesuanmag